miercuri, 7 septembrie 2016

Publicat la 9/07/2016 10:52:00 a.m. de Anonim

Aleșii locali răspund pentru actele emise care nu au aviz de legalitate


Plenul Camerei Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege care prevede că aleșii locali răspund pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituției, precum și semnăturile funcționarilor publici cu atribuții în domeniul actului emis.

"Consilierii locali sau județeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului București, primarii și viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, președinții și vicepreședinții consiliilor județene răspund exclusiv, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituției precum și semnăturile funcționarilor publici cu atribuții în domeniului actului emis", prevede proiectul de lege inițiat de deputatul PNL Grigore Crăciunescu, proiect care a avut termen de adoptare tacită pe data de 29 iunie, informează AGERPRES.

Inițiativa legislativă spune, de asemenea, că "secretarii unităților administrativ—teritoriale și personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean răspund exclusiv, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii".
Potrivit expunerii de motive a proiectului, "legat de aspectul răspunderii în fața legii a secretarului primăriei sau consiliului județean, precum și a aparatului de specialitate din cele două unități administrative, orice document pe care aceștia și-au pus avizul de legalitate și au semnat, considerăm că este necesar să se prevadă că aceștia răspund exclusiv în cazul în care, printr-un anumit document emis de primărie sau consiliul județean, s-a încălcat legea".
"Precizăm că secretarul, respectiv funcționarul public care a semnat pentru un document în urma dispoziției scrise a primarului sau președintelui de CJ după ce și-a exprimat în scris opinie separată prin care își prezintă motivat dezacordul/neavizarea de legalitate este absolvit de responsabilitate. Primarul, președintele de CJ, prin semnarea actului juridic emis de către primărie sau de către CJ, atestă faptul că a fost respectat circuitul documentelor în UTC pe care o conduc și că sunt toate semnăturile tuturor celor responsabili în domeniu", se mai arată în expunerea de motive.
    Trimite prin e-mail