joi, 20 martie 2014

Publicat la 3/20/2014 01:39:00 p.m. de Redacţie

Municipalitatea face economie de energie

Primăria Mediaş depune eforturi pentru reducerea facturilor de electricitate şi gaze naturale.


Autor: Alex PÎNTEA

Primarul Teodor Neamţu a anunţat că municipalitatea şi-a actualizat programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi îşi propune în continuare o diminuare a acestor costuri. „Prin acest program actualizat, s-au analizat consumurile de energie electrică şi gaze naturale la nivelul municipiului, rezultând un trend relativ descrescător în perioada de analiză, datorită unor măsuri de eficienţă energetică ce au fost implementate la nivelul municipiului, cum ar fi anveloparea, precum şi reabilitarea sistemului de încălzire centrală prin dotarea clădirilor publice cu centrale termice performante“, a explicat Neamţu.

Program nou

În perioada următoare va continua procesul de anvelopare termică a clădirilor, se vor face economii la iluminatul public, iar serviciile şi societăţile subordonate municipalităţii lucrează şi ele la diferite proiecte menite să reducă costurile acestor utilităţi. „Prin noul program de eficienţă energetică, elaborat pentru perioada următore, respectiv pe termen scurt - 5 ani, şi pe termen mediu - 10 ani, se propune continuarea măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor municipalităţii, reducerea consumurilor cu iluminatul public, precum şi o serie de măsuri de eficienţă energetică la nivelul serviciilor de utilitate publică“, a mai spus edilul-şef al municipiului de pe Târnava Mare.

Transport şi apă

Pentru transportul public de călători se propune extinderea rețelei electrice, extinderea şi înnoirea parcului auto cu vehicule eficiente energetic, mai puţin poluante. În ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, municipalitatea are în vedere extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare/epurare, eficientizarea sistemului de pompare şi realizarea unei prognoze privind necesarul de apă la nivelul municipiului.

Deşeuri valorificate

Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice vizează şi sistemul de salubrizare urbană. Astfel, se propune modernizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor menajere, implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, dar şi valorificarea şi reciclarea deşeurilor. Concret, se intenţionează promovarea unui program pilot pentru utilizarea fracţiunii biodeşeurilor pentru producerea energiei pentru consumul intern al societăţii ECO-SAL sau pentru altă destinaţie municipală.
    Trimite prin e-mail