sâmbătă, 29 martie 2014

Publicat la 3/29/2014 04:39:00 p.m. de Anonim

Luna împăduririlor în judeţul Sibiu

Direcţia Silvică Sibiu a demarat „Luna plantării arborilor“.


Autor: Margareta LUPU

Până în 15 aprilie, angajaţii ocoalelor silvice din judeţ vor desfăşura mai multe acţiuni de plantare, dar şi de conştientizare a populaţiei referitor la importanţa pădurilor. „Se vor organiza acţiuni menite să trezească în conştiinţa populaţiei dragostea faţă de pădure, să explice rolul pădurii în viaţa tuturor, dar mai ales să formeze acel «suflet forestier» de care are nevoie pădurea, deoarece felul în care privim şi îngrijim pădurea ne caracterizează în cel mai înalt grad ca popor“, este de părere Ioan Terea, directorul Direcției Silvice Sibiu.

Campioni la împăduriri

Astfel, în această perioadă, Direcţia Silvică are în plan împădurirea a 253 de hectare şi completări pe 77 de hectare de fond forestier, folosindu-se peste un milion şi jumătate de puieţi produşi în pepinierele proprii. La nivelul judeţului Sibiu, procentul de împădurire este de 35,5%, fiind superior atât procentului național (în medie de 26,7%), cât şi celui din Uniunea Europeană (33%).

Opt ocoale de stat

Direcţia Silvică Sibiu administrează 116.812 hectare de pădure, din care 60.992 reprezintă fond forestier proprietate publică a statului, 40.988 sunt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 12.883 hectare constituie fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice precum şi a unităţilor administrative-teritoriale şi 12.149 hectare reprezintă terenuri cu vegetaţie forestieră localizate în afara fondului forestier naţional, respectiv păşuni împădurite cu consistenţă sub 0,4. Administrarea acestor suprafeţe se face prin intermediul celor opt ocoale silvice. Diferenţa de suprafaţă de până la 187.500 hectare, cât reprezintă întregul fond forestier sibian, este gospodărită de nouă ocoale private.
    Trimite prin e-mail