luni, 3 februarie 2014

Publicat la 2/03/2014 12:30:00 p.m. de Anonim

2014, piatră de hotar. Priorităţile lui Bucşe

Virgil BUCŞE
Finalizarea obiectivelor din proiectul pe fonduri europene, consolidarea investiţiilor şi preluarea reţelelor din mai multe localităţi cuprinse în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari sunt principalele direcţii pe care se va concentra activitatea operatorului regional de apă şi apă uzată, în 2014. Monitorul de Mediaş a discutat cu Virgil Bucşe, directorul general al societăţii Apa Târnavei Mari, pentru a afla toate detaliile.


Monitorul de Mediaş: 2013 a fost, probabil, anul cu cele mai mari realizări din istoria societăţii Apa Târnavei Mari. Ce noutăţi aduce anul 2014? Ce investiţii mai planificaţi?
Virgil Bucşe: Într-adevăr, anul 2013 a fost un an în care am reuşit să finalizăm şi să punem în funcţiune cea mai mare parte a obiectivelor de investiţii prevăzute a se realiza prin proiectul de „Extindere şi reabilitare a sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni“, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al UE, respectiv: staţiile de epurare a apelor uzate din Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, staţia de tratare a apei potabile din Mediaş, extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, sistemele de teletransmisie SCADA. Practic, aceste obiective de investiţii reprezintă peste 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Pentru anul 2014, activităţile de investiţii se vor dezvolta pe mai multe platforme:
  • finalizarea obiectivelor din proiectul finanţat prin fonduri UE, respectiv contractul de extindere şi modernizare a staţiilor de tratare a apei potabile din Dumbrăveni şi Arpaşul de Sus (staţie regională pentru regiunea Agnita şi alte 22 de localităţi rurale) şi finalizarea construcţiei sediului central al operatorului din Mediaş. De asemenea, vor începe lucrările de construcţie a sediilor secundare a sucursalelor din Agnita şi Dumbrăveni;
  • consolidarea investiţiilor realizate prin eficientizarea exploatării şi operării noilor obiective, inclusiv pe linia creşterii profesionalismului şi competitivităţii resurselor umane, cât şi pe plan managerial;
  • şi în acest an, vom continua realizarea unor investiţii pe diverse străzi, din surse locale, care vin să completeze investiţiile realizate prin proiectul finanţat din fonduri UE şi care să ne ajute să ne atingem obiectivul de conectare la reţelele de apă şi canalizare a tuturor străzilor din municipiul Mediaş şi 85% în Agnita şi Dumbrăveni până în anul 2015.

Monitorul de Mediaş: Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor se numără printre obiectivele strategice ale ATM. Ce v-aţi propus, anul acesta, în ceea ce priveşte extinderea ariei de operare, introducerea de tehnologii noi şi diversificarea ofertei de servicii?
Virgil Bucşe: Continuăm în acest an implementarea şi integrarea Sistemului Informatic Geografic şi Sistemului Informatic de Modelare Hidraulică, sisteme care ne vor asigura într-un sistem automat integrat să accesăm informaţii utile în timp real, informaţii necesare operării eficiente a complexelor sisteme nou create. Prin noile facilităţi realizate pe sistemele de apă potabilă (sistemele SCADA şi de măsurare debit presiune), vom continua activitatea de calibrare şi echilibrare a sistemelor de distribuţie, în aşa fel încât serviciul de distribuţie, în toate zonele de presiune, să se poată asigura cu un debit optim şi o presiune de serviciu de 2-4 bari. De asemenea, prin aceste activităţi, coroborate cu acţiuni de investigare, ne propunem să reducem pierderile fizice de apă din sistemul de distribuţie cu 15-20%, precum şi reducerea pierderilor de apă nefacturată din alte cauze cu 5-10%. Vom intra într-un proiect pilot promovat de un consorţiu francez (Veolia-Orange) pentru citirea şi teletransmisia citirilor de la contoarele de apă, sistem care asigură acurateţea citirii şi realizarea ei la orice dată se doreşte, context în care vom putea pune în aplicare şi diversificarea modului de facturare. În acest an, vom prelua în operare sistemele de apă şi apă uzată din localităţile rurale din regiunea noastră de operare, pe măsură ce investiţiile realizate de autorităţile locale vor fi finalizate. În prima parte a acestui an, se vor prelua localităţile Bârghiş, Şeica Mare, Nocrich şi Marpod, investiţii care pot fi puse în funcţiune în scurt timp.


Monitorul de Mediaş: Vor fi schimbări şi în ceea ce priveşte tarifele? La ce trebuie să se aştepte medieşenii?
Virgil Bucşe: Programul de creştere tarifară în termeni reali pentru această etapă s-a încheiat în iulie 2013. În anul acesta, preţurile şi tarifele se vor ajusta cu indicele mediu de inflaţie în luna iunie. Acest mecanism se va păstra pe termen scurt.
Monitorul de Mediaş: V-aţi propus ca, începând din acest an şi intrând pe noul exerciţiu financiar UE, să vă consacraţi rolul de operator regional, prin A.D.I.? Când veţi prelua noile zone de operare? Ce investiţii mai sunt necesare şi cum veţi rezolva chestiunea finanţării?
Virgil Bucşe: O altă activitate importantă pe linie investiţională este pregătirea viitorului proiect finanţat din fondurile UE pentru perioada de finanţare 2014-2020. Acest proiect va cuprinde investiţii inclusiv în localităţile rurale din zona de operare arondată, având ca obiectiv conformarea cu prevederile Tratatului de Aderare al României la UE, care în capitolul 22 - Mediu prevede ca până în 2018 în toate localităţile peste 2.000 de locuitori să se realizeze sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cât şi sisteme de distribuţie a apei potabile în sistem centralizat pentru localităţi peste 50 de locuitori (aici cu respectarea unor indicatori de eficienţă a investiţiei). Necesarul de investiţii identificat prin reactualizarea Master Planului regional se ridică la circa 100 de milioane de euro. Valoarea efectivă a noului proiect se va stabili după aprobarea Parteneriatului România - UE 2014-2020, aprobarea Programului Operaţional de Infrastructură Mare, respectiv finalizarea şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru etapa 2014-2020. Schema de finanţare pentru viitorul proiect se va stabili prin aprobarea documentelor de mai sus. În funcţie de schema de finanţare şi capacitatea de cofinanţare locală (Consiliul Judeţean, autorităţi locale, operator), vom stabili în final şi valoarea financiară a proiectului care poate fi susţinută.
Monitorul de Mediaş: Cum veţi colabora cu autorităţile locale, odată ce preluaţi în administrare reţelele de apă-canal din localităţile limitrofe? Vor trebui, de pildă, locuitorii din Brateiu să plătească tarife la nivelul celor din Mediaş?
Virgil Bucşe: Colaborarea cu autorităţile locale se face prin intermediul ADI, organizaţie care cuprinde toate autorităţile locale şi care ia decizii în Adunările Generale. Politica tarifară este cuprinsă în contractul de delegare care este încheiat între ADI şi operatorul regional. Odată cu aderarea la ADI şi solicitarea de preluare în operare, autorităţile locale aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local prevederile contractului de delegare, deci inclusiv politica tarifară, care prevede preţuri şi tarife unice pe întreaga arie de operare. Politica tarifară adoptată pune în aplicare două dintre principiile europene: dezvoltarea durabilă şi solidaritatea.


Monitorul de Mediaş: Va continua implementarea contorizării individuale a consumatorilor din Mediaş? În ce stadiu se află acest proiect? Care sunt beneficiile sale? În Agnita şi Dumbrăveni contorizaţi separat clienţii sau aveţi în vedere acest lucru?
Virgil Bucşe: Vom continua să sprijinim şi să încurajăm separarea măsurării consumului de apă pe apartamente în cazul blocurilor, rezultatele obţinute la blocurile realizate în anul trecut fiind încurajatoare din punct de vedere al calităţii şi echităţii serviciului realizat în acest sistem. În anul trecut am sesizat un interes sporit din partea locuitorilor de la blocuri pentru acest sistem. Din păcate, din lipsă de organizare şi de informare, această acţiune a demarat destul de timid. În 2013 s-au realizat separări la 12 blocuri, toţi beneficiarii având aprecieri pozitive pentru avantajele oferite. Probabil că prin multiplicare va creşte şi gradul de informare şi puterea exemplului va conduce la creşterea dorinţei de realizare a acestor lucrări. Anul trecut am făcut eforturi de promovare pe diverse canale a acestei acţiuni şi sperăm ca în acest an să se vadă şi rezultatele. Având o experienţă de doi ani în Mediaş, în acest an vom promova în Consiliile Locale din Agnita şi Dumbrăveni aprobarea regulamentului de separare, după care acţiunea poate să înceapă şi în aceste oraşe.

A consemnat Mihai COLIBABA
    Trimite prin e-mail