duminică, 29 decembrie 2013

Publicat la 12/29/2013 01:22:00 p.m. de Anonim

Sesiune nouă de depunere de proiecte pe Măsura 322 la GAL Dealurile Târnavelor

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dealurile Târnavelor a lansat, în perioada 24 decembrie 2013 – 24 ianuarie 2014, cea de-a treia sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 322L – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” finanţate prin Axa IV LEADER, Măsura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală.

Fondurile disponibile pentru Măsura 322L sunt de 60.990 de euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect este de 30.495 de euro, iar valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 de euro.
Beneficiari eligibili ai acestei măsuri sunt: comunele, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ONG-urile, aşezămintele culturale şi instituţiile de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural.
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, jud. Mureş, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 322L sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia, ultima variantă de pe www.apdrp.ro şi în Apelul de Selecţie pentru Măsura 322L - sesiunea 3,  disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obţinute şi în varianta electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit la sediul Asociaţiei GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 8:00-16:00. (A. L.)

    Trimite prin e-mail