joi, 23 mai 2013

Publicat la 5/23/2013 02:18:00 p.m. de Anonim

Şcoală europeană în inima Ardealului


Liceul medieşean fondat în anul 1873 a găzduit, la sfârşitul săptămânii trecute, Turneul claselor a VIII-a. Competiţie de tradiţie, Petroliada a ajuns la cea de-a 21-a ediţie şi s-a bucurat de participarea şcolilor generale din municipiul Mediaş şi localităţile învecinate. Pentru Şcoala Naţională de Gaz, manifestarea a fost un prilej de a-şi face cunoscută oferta educaţională pentru anul şcolar 2013-2014. Aceasta cuprinde şapte clase cu câte 28 de locuri.


Autor: Alex PÎNTEA

Deschiderea oficială a ediţiei din acest a Turneului claselor a VIII-a a avut loc pe terenul de sport al Şcolii Naţionale de Gaz. Elevii claselor a VIII-a din municipiul Mediaş şi din zonă s-au întrecut timp de două zile la diferite discipline sportive, dar şi la probe teoretice, individual sau pe echipe. „A fost o sărbătoare a elevilor de clasa a opta. Participarea a fost una destul de bună. Regretăm faptul că două şcoli generale nu au venit din motive interne. În total, cred că au fost aproximativ 400 de elevi care au participat la competiţiile sportive şi teoretice“, a explicat profesorul Ştefan Valea, directorul Şcolii Naţionale de Gaz.

Cei mai buni elevi

director Ştefan Valea
Pentru unitatea medieşeană, Turneul a fost şi un bun prilej de a-şi face oferta educaţională cunoscută viitorilor absolvenţi. Atât elevii, cât şi părinţii lor au putut vedea condiţiile în care se desfăşoară procesul de învăţământ. „Ne-am bucurat să avem în mijlocul nostru elevi ai şcolilor generale, părinţi ai acestora, profesori care au avut ocazia să ne viziteze şcoala, să vadă condiţiile în care ne desfăşurăm activitatea, să ne cunoască oferta educaţională pentru anul următor, aşa încât şi din toamnă să avem la noi şcoală, ca şi până acum, cel puţin primele trei clase ca valoare din Mediaş“, a adăugat Valea.

Şapte clase

Pentru anul şcolar 2013-2014, Şcoala Naţioanală de Gaz are în oferta sa educaţională un număr de şapte clase. Fiecare dintre acestea va avea 28 de locuri. Astfel, pe filiera teoretică, profilul real, şcoala oferă o clasă de matematică-informatică, intensiv informatică. Pe filiera tehnologică, profilul tehnic, elevii pot opta pentru una dintre cele trei clase de tehnician în automatizări, instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze/tehnician instalator, respectiv operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor/tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. O altă specializare pe filiera tehnologică, profilul resurse, pentru care pot opta absolvenţii claselor a VIII-a,  este aceea de tehnician ecolog. Totodată, pe profilul servicii, şcoala mai oferă două specializări, fiecare cu câte 28 locuri de tehnician în activităţi economice, respectiv tehnician în turism. De asemenea şcoala oferă cursuri gratuite de maistru instalator în construcţii în cadrul şcolii de maiştri.

Premieră la SNG

Din toamna anuluit trecut, Şcoala de Gaz derulează un proiect în premieră intitulat „Firmă de exerciţiu“. Acesta se adresează claselor de la specializările economic, turism şi comerţ şi are ca scop asigurarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Într-un cabinet special dotat în acest sens, elevii vor conduce o firmă virtuală şi vor învăţa cum să îşi dezvolte o afacere. Firma de exerciţiu constituie de fapt o metodă modernă, interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului atreprenorial având o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor. Această firmă funcţionează ca o întreprindere reală, dar fără bani şi mărfuri reale, respectă uzanţele comerciale, fluxul informaţional, cât şi documentele şi circuitul acestora. Proiectul este derulat de către Şcoala Naţională de Gaz în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ştefan VALEA | director SNG: „Este o tradiţie a noastră şi anume aceea că fiecare an am adus ceva nou, consistent, în peisajul şcolii noastre. De această dată am reuşit să dăm în folosinţă această firmă de exerciţiu, care este o metodă de lucru foarte importantă în primul rând pentru elevii care urmează profilul servicii.“


Resurse materiale 

Şcoala Naţională de Gaz este organizată pe structura unui campus, cu excepţia atelierelor, situate în zona centrală a municipiului. Clădirea principală a unităţii de învăţământ cuprinde un număr de 31 de săli de clasă, trei laboratoare de fizică, chimie şi biologie, cinci cabinete de informatică, opt cabinete metodice ale profesorului, două amfiteatre a câte 120 de locuri fiecare, şapte ateliere pentru pregătirea practică a elevilor şi un Centru de Documentare şi Informare modern. Unitatea de învăţământ dispune şi de două internate cu 152 de camere, o sală de sport, cinci terenuri de sport pentru fotbal, handbal, baschet, volei şi tenis de câmp, precum şi de o cantină cu 250 de locuri.

Mereu în pas cu vremurile

Actuala Şcoală Naţională de Gaz a fost înfiinţată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în contextul preocupărilor pentru pregătirea meseriaşilor. Fila îngălbenită de vreme, descoperită de istoricul local George Togan, menţionează ca an al înfiinţării anul 1873, cu denumirea de Şcoala Medieşană de Meserii. Până în 1918, aici au fost instruiţi, aproape exclusiv, saşi, şcoala fiind patronată de Biserica Evanghelică din Mediaş. Marea Unire a deschis o pagină nouă în evoluţia şcolii. Dările de seamă anuale ale şcolii din perioada interbelică evidenţiază existenţa a două secţii - germană şi română, meseriile evoluând în funcţie de necesităţile mediului economic local.

Mai multe denumiri

Reforma învăţământului din 1948 a adus după sine modificări mari şi în structura şcolii medieşene. Cu denumirile de Şcoala profesională nr. 9 Metal, Şcoala de arte şi meserii, Şcoala de petrol-chimie, Grup Şcolar Petrol, după al Doilea Război Mondial, aici s-au pregătit viitorii muncitori pentru diverse sectoare de activitate, printre acestea un loc tot mai important avându-l cel din domeniul gazului metan. Din toamna anului 1971, au început să funcţioneze primele clase de liceu industrial, fapt ce va pune bazele formei actuale de organizare a şcolii: grup şcolar, cuprinzând clase de liceu teoretic, liceu tehnologic, şcoală profesională, şcoală de arte şi meserii. Din anul 1993, unitatea de învăţământ poartă denumirea de Şcoala Naţională de Gaz.
    Trimite prin e-mail