sâmbătă, 18 mai 2013

Publicat la 5/18/2013 04:33:00 p.m. de Anonim

Sărbătoare la URGS

15 ani de tradiţie, profesionalism şi dedicaţie au fost aniversaţi, în această săptămână, de Universitatea Româno-Germană din Sibiu.


Autor: Mădălina MOCANU

Singura universitate privată acreditată din judeţul Sibiu a organizat întâlniri cu liceenii sibieni, dezbateri privind starea actuală a învăţământului, ateliere de consiliere şi orientare în carieră, precum şi Zilele Porţilor Deschise. „Am devenit o universitate de interes regional, însă am parcurs un drum destul de greu din 1998 şi până în prezent. Deviza noastră este aceea de a face un efort pentru a ţine studenţii în Sibiu, acasă, indiferent că vin la noi sau la alte universităţi. Este un plan cu bătaie lungă“, a menţionat Gheorghe Bichicean, rectorul URGS.


În reorganizare

De-a lungul anilor, universitatea a reuşit să spargă tiparul conservator, deschizând noi spaţii de studiu către ţări precum Spania, Franţa, Turcia sau Moldova. „În ceea ce priveşte promovarea imaginii universităţii pe plan intern, ne-am propus să menţinem un conctat direct cu elevii şi profesorii de liceu şi cu instituţiile publice“, explică Bichicean. Referitor la integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii, acesta consideră că universităţile private sunt mult mai flexibile în a se adapta nevoilor pieţei. „Începând cu acest an universitar, am lichidat trei domenii de studiu, pentru că nu am avut suficienţi studenţi. Este vorba despre administraţie publică, finanţe-bănci şi inginerie economică. Anul trecut am fost evaluaţi de către cei de la ARACIS şi am primit calificativul «încredere», ceea ce ne bucură, iar pe viitor trebuie să menţinem calitatea învăţământului. Pe viitor, avem în vedere înfiinţarea de noi specializări, însă numai după 2014. Până atunci ne ocupăm de consolidarea structurilor existente şi de creşterea calităţii. Apoi, dorim să depunem dosare pentru noi specializări din domenii precum socio-umane sau relaţii internaţionale“, a subliniat rectorul.

Studiu aplicat

În anul universitar următor, concursul de admitere se va desfăşura pe bază de dosare, media generală de la bacalaureat fiind principalul criteriu de selecţie. Viitorii studenţi pot opta pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, specializările Marketing, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune sau Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, cu o durată de doi ani, sau pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, specializarea Drept, cu o durată de patru ani. La masterat, URGS propune următoarele domenii: Managementul organizaţiilor, Marketing şi comunicare în afaceri, Managementul strategic al resurselor umane şi Managementul proiectelor cu finanţare europeană, toate cu o durată de doi ani.

Acte necesare la înscriere
  • diplomă de bacalaureat în original (adeverinţă pentru absolvenţii promoţiei 2013)
  • copie legalizată după foaia matricolă
  • certificat de naştere
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • copie simplă după actul de identitate sau paşaport
  • adeverinţă de la medicul de familie
  • trei fotografii formar 3/4
  • dovada achitării taxei de înscriere
  • dosar tip
    Trimite prin e-mail