miercuri, 13 martie 2013

Publicat la 3/13/2013 10:56:00 a.m. de Anonim

Se apropie termenul limită de depunere a situaţiilor financiare anuale pe 2012Societăţile comerciale, societăţile sau companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice vor întocmi şi depune situaţiile financiare anuale la administraţiile fiscale teritoriale, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 30 mai 2013, anunţă Biroul de Presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu.

Subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012 la administraţiile fiscale teritoriale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 30 mai 2013. 
Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale au obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la administraţiile fiscale teritoriale până cel târziu la data de 30 aprilie 2013.
Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, respectiv până cel târziu la data de 31 martie 2013, o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se regăseşte în anexa nr. 2 la O.M.F.P. nr. 40/15.01.2013.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie 2012 aveau obligaţia depunerii la administraţiile finanţelor publice teritoriale a unei declaraţii pe propria răspundere până cel târziu la data de 1 martie 2013.
Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se vor putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A) vor putea fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice - Descărcare formulare, unde se vor regăsi si prevederile legale, precum şi instrucţiuni şi documentaţie de ajutor. Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml atasat, pe CD.


    Trimite prin e-mail