duminică, 20 ianuarie 2013

Publicat la 1/20/2013 11:25:00 a.m. de Redacţie

Anunţ - Apa Târnavei Mari S.A.


Nr. 19488/ 18.01.2013

ANUNŢ DE ANGAJARE

               S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor nr.2A, angajează :
  1. Responsabil Sistemul Calităţii Laborator
Cerinţe: studii superioare în domeniul chimiei
  1. Specialist laborator
Cerinţe: studii superioare de specialitate în domeniile: chimie, biologie        sau medicină
  1. Laborant
Cerinţe: studii medii
             
ACTE NECESARE:
 1. Cerere de participare la concurs
 2. Curriculum Vitae
 3. Copie a actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii (Diplomă de BacalaureatDiplomă de Licenţă
 5. Copie a Carnetului de muncăadeverinţă vechime perioada 01.01.2011-prezent (dacă este cazul);
 6. Copie a certificatului de naştere;
 7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

        Concursul constă în susţinerea unei probe scrise (examinarea cunoştintelor profesionale raportat la cerinţele postului) şi a unui interviu cu membrii comisiei.
Dosarele se depun la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane până la data de 25.01.2013.
Data susţinerii concursului este 28.01.2013, la sediul societăţii din Mediaş, str. Gravorilor, nr. 2A.

Pentru mai multe informaţii cu privire la bibliografie, la înscrierea şi participarea la concurs, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon: 841425, int. 15, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.
    Trimite prin e-mail