vineri, 27 iulie 2012

Publicat la 7/27/2012 10:00:00 a.m. de Redacţie

Selecţie de proiecte


Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului a lansat un apel de selecţie pentru proiecte care propun activităţi de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe. Măsura 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe se încadrează în Axa I –„Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general facilitarea transformării şi modernizării economiei rurale, pentru a o face mai competitivă şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu. Ea urmăreşte creşterea numărului de fermieri care sunt pregătiţi în teme specifice conducerii unei agriculturi competitive, respectiv creşterea numărului de întreprinzători şi persoane fizice care demarează şi conduc afaceri rurale. Beneficiarii finali pot fi locuitorii din Alma, Aţel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Micăsasa, Moşna, Şeica Mică, Târnava, Valea Viilor şi Viişoara. Proiectele se vor adresa cu prioritate tinerilor sub 40 ani, agricultorilor cu ferme de semi-subzistenţă, membrilor grupurilor de producători sau a altor forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare, persoanelor care derulează proiecte de investiţii, persoanelor care sunt beneficiare ale măsurilor din Axele I şi II PNDR. Proiectele pot fi depuse până pe 31 iulie. (A. L.)
    Trimite prin e-mail