luni, 30 iulie 2012

Publicat la 7/30/2012 03:00:00 p.m. de Redacţie

O demisie şi două validări în şedinţa de astăzi a Consiliului Local Mediaş

Aleşii medieşenilor se întrunesc, peste o oră, în şedinţa ordinară pe luna iulie, cu 46 de proiecte pe ordinea de zi. Cu aceeaşi ocazie, Lucian Cosmin Toma (foto) va depune jurământul în calitate de consilier local şi va prezida de acum comisia economică şi de urbanism, iar Balog Iosif, directorul ECO-SAL, se va retrage din Consiliu. În locul său va fi validat un alt reprezentant al UDMR. Orosz Csaba este cel care îi succede lui Balog în Consiliul Local. Acesta va fi validat şi va depune jurământul în această după-amiază.
Şedinţa va fi prezidată de Vasile Ciolpan (PDL). În afara celor 46 de proiecte de hotărâre, pe agenda şedinţei se află şi trei informări.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iulie 2012


1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş din luna iulie 2012
2. Depunerea jurământului de către dl. consilier local Toma Lucian Cosmin
3. Proiect de hotărâre privind declararea vacantă a unui loc de consilier local
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local şi depunerea jurământului
5. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş la data de 30.06.2012
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Mediaş pe anul 2012
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 109 din anexa la HCL nr. 4/2009 privind completarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Mediaş în cadrul unor comisii speciale de analiză, verificare sau controlul activităţii unor servicii publice de interes local
11. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de verificare şi analiză a proiectelor/obiectivelor de investiţii realizate de operatorii de servicii, prin transferuri de la bugetul local
12. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Mediaş, P-ţa Regele Ferdinand I nr. 24, subapartament nr. 2/1/VI
13. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Mediaş, P-ţa Regele Ferdinand I nr. 24, apartament nr. 1
14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe de teren situată administrativ în Mediaş, str. Barajului f.n.
15. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat administrativ în Mediaş, Şoseaua Sibiului nr. 60
16. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe de teren situată administrativ în Mediaş, str. Luncii
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului situat administrativ în Mediaş, str. Dimineţii nr. 15 şi propunerea de vânzare a acestuia
18. Proiect de hotărâre privind solicitarea UPC – România SRL Bucureşti de prelungire a contractului de închiriere nr. 34/2007
19. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Sibiu
20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil şi darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş
21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaşa imobilului situat administrativ în Mediaş, str. Marţian Negrea nr. 43
22. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii Partidului Poporului – Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Sibiu
23. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
24. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin A.N.L., în regim de închiriere
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate administrativ în Mediaş, str. Sinaia nr. 4, bl. 3, str. Sinaia nr. 7, bl. 4 şi str. Sinaia nr. 9 bl. 5
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera
27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Cristea Alina din municipiul Mediaş
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului de chirie pentru persoane singure sau familii beneficiare de locuinţe sociale, conform prevederilor Legii nr. 114/1996
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pensionarilor care au vârsta standard de pensionare şi care beneficiază de gratuităţi pe transportul local în comun pentru luna iunie 2012
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legile speciale în vigoare la transportul local în comun pentru luna iulie 2012
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pensionarilor care au vârsta standard de pensionare şi care beneficiază de gratuităţi pe transportul local în comun pentru luna iulie 2012
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care îndeplinesc condiţiile prevazute de legile speciale în vigoare la transportul local în comun pentru luna august 2012
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractului de asistenţă juridică nr. 2/2012
34. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Mediaş la proiectul „Connecting Cultures”, proiect finanţat prin programul Tineret în parteneriat cu asociaţia olandeză „Miks welzijn”
35. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării creditelor în cadrul Cap. 65.02. Învăţământ, pe trimestrul III al anului 2012, la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaş
36. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/2012 (aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ şi a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaş
37. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri proprii Cap. 65.10 Învăţământ pe trimestrele III şi IV al anului 2012
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste râul Târnava Mare, municipiul Mediaş”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare staţie călători, str. Baznei f.n.”, municipiul Mediaş
40. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii listei obiectivelor de investiţii din împrumutul BERD
41. Proiect de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru activităţile din componenţa Serviciului de salubrizare pe anul 2012
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării sumelor alocate de la Bugetul local Mediaş, pentru investiţii la S.C.ECO-SAL S.A. Mediaş pe anul 2012
43. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 290/2009 (completarea HCL nr. 95/2004 zonificarea municipiului Mediaş)
44. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii la S.C. Piaţa Prim-Com S.A. cu fondurile alocate de la bugetul local al municipiului Mediaş pe anul 2012
45. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş din luna august 2012
46. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Mediaş pe anul 2012

Informare privind:

  • adresa Consiliului Concurenţei
  • adresa Sindicatului Asistenţilor Personali pentru Persoanele cu Handicap Mediaş
  • adresele AJVPS Sibiu, sucursala Mediaş

    Trimite prin e-mail