marți, 22 mai 2012

Publicat la 5/22/2012 08:35:00 p.m. de Anonim

Dan Băcilă: "Mie chiar îmi pasă de Valea Viilor"

Pentru a schimba faţa comunei Valea Viilor, candidatul democrat liberal la Primărie, Dan Băcilă (foto), îşi doreşte să pună bazele unei dezvoltări durabile, prin accesarea mai multor fonduri europene în interesul cât mai multor cetăţeni, aducerea în comună a unor investitori, pentru crearea a noi locuri de muncă, dezvoltarea agroturismului şi sprijinirea unor localnici pentru a-şi deschide pensiuni, în vederea revigorării turismului, ţinînd cont că în Valea Viilor există una dintre cele mai mari şi mai frumoase biserici fortificate – inclusă în circuitul U.N.E.S.C.O. „Nu în ultimul rând, îmi doresc şanse egale la desfăşurarea unei agriculturi performante şi una dintre primele mele măsuri ca primar va fi reîmpărţirea păşunatului comunal, pentru a sprijini toţi crescătorii de animale”, promite el.

Investiţii majore

Băcilă şi-a propus terminarea cât mai repede a lucrărilor pentru apă şi canal în întreaga comună, reamenajarea drumurilor, a trotuarelor, a şanţurilor şi a podeţelor din ambele localităţi care compun comuna Valea Viilor, amenajarea unor spaţii în care tineretul din ambele sate să poată să desfăşoare activităţi cultural-sportive, reabilitarea şi modernizarea terenurilor de sport din ambele localităţi, reamenajarea căminelor culturale, construirea unei grădiniţe în Valea Viilor şi a unui dispensar uman. De asemenea, pentru a sprijini formarea tinerei generaţii, Băcilă are în vedere achiziţionarea unui microbuz pentru transportul copiilor din satul Motiş la şcoala din Valea Viilor. (Petre DUMBRĂVEAN)

    Trimite prin e-mail