sâmbătă, 28 aprilie 2012

Publicat la 4/28/2012 01:27:00 p.m. de Redacţie

Şedinţă devansată

În condiţiile în care la începutul săptămânii viitoare bugetarii vor fi liberi, şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş pe luna curentă a fost devanstă şi a avut loc joi după-amiază în sala de şedinţe „Daniel Thellmann” din cadrul Primăriei Mediaş.

Aleşii locali s-au întâlnit miercuri şi joi pentru şedinţele pe comisii de specialitate şi au dat avizele pentru fiecare proiect de hotărâre în parte. Pe ordinea de zi au figurat un număr de 23 proiecte de hotărâre. ,,Dintre proiectele de hotărâri supuse spre analiză şi dezbatere Consiliului Local Mediaş se pot enumera următoarele: un proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trimestru I al anului în curs, un proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, dar şi un proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani”, a enumerat Maria Minea, secretarul municipiului Mediaş. Aleşii locali au mai aprobat şi studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii echipare tehnico-edilitară a cartierului rezidenţial de pe strada Daniel Thellmann. Totodată, un alt proiect de hotărâre aprobat a fost cel cu privire la lista pensionarilor care au vârsta standard de pensionare şi care beneficiază de gratuităţi pe transportul local în comun pentru luna aprilie 2012.(A. P.)
    Trimite prin e-mail