marți, 24 aprilie 2012

Publicat la 4/24/2012 10:40:00 p.m. de Redacţie

Schimbarea la faţă a Mediaşului începe acum

Următorii opt ani vor reprezenta pentru municipiul Mediaş o perioadă de dezvoltare în care accentul va fi pus pe acele proiecte şi elemente care vor avea un impact direct asupra calităţii vieţii şi confortului cotidian, anunţă primarul Teodor Neamţu, ca urmare a implementării proiectului european OP-ACT.

Autor: Aurelian LUNGU

Municipiul Mediaş va fi un centru economic dezvoltat, cu o preocupare permanentă pentru conservarea valorilor istorice, capabil să ofere cetăţenilor săi confortul de a trăi la un standard calitativ ridicat, posibilitatea de a studia şi oportunitatea de a se dezvolta profesional într-o comunitate responsabilă. Multiculturalismul, respectul faţă de cetăţeni şi faţă de moştenirea culturală vor fi valorile după care se va ghida o societate civilă activă şi onestă a municipiului Mediaş. Aceasta este viziunea de dezvoltare evidenţiată de participarea Mediaşului la proiectul OP-ACT. La această oră, un grup de suport local format din 13 specialişti din administraţie publică locală şi mediul de afaceri dezbat punctele principale de dezvoltare urbană. Acestea vor fi incluse într-o broşură, iar planul local de acţiune urmează să fie prezentat în cadrul unui atelier internaţional organizat la Mediaş în perioada 10-12 septembrie.

Atragerea tinerilor spre oraşul natal

Municipalitatea îi va informa pe medieşeni, prin intermediul unei broşuri, cu privire la planul de acţiune locală conceput în cadrul proiectului, subliniind că dezvoltarea urbană axată pe îmbunătăţirea condiţiilor de locuire este scopul administraţiei publice locale în anii care urmează. Crearea de noi parcuri industriale şi implicit atragerea de investitori pentru a le oferi tinerilor posibilitatea să se reîntoarcă în oraşul natal pentru a lucra, corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii reprezintă una dintre principalele priorităţi.

Investiţii istorice în infrastructură

Anul viitor se vor finaliza lucrările de reabilitare a infrastructurii de apă – canal, toate drumurile vor fi reabilitate şi medieşenii vor resimţi beneficiile celui mai mare proiect local din ultimii 50 de ani, anticipează Neamţu. “Acest proiect istoric, în valoare de 50 de milioane de euro, la care se lucrează încă din anul 2004, va reda populaţiei un lucru care a lipsit ani de-a rândul: apa potabilă de la robinet. Prin împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, mai scriem o pagină unică în istoria oraşului - 39 de străzi care în prezent sunt de pământ vor fi străzi cu o infrastructură la standarde europene. De asemenea, în următorii doi ani, satul aparţinător Ighişul Nou va fi un adevărat cartier al Mediaşului, întrucât prin acest împrumut fiecare stradă va avea apă, canalizare şi un sistem rutier modern”, promite edilul-şef. Astfel, începând cu anii 2014-2015, bugetul local va putea fi orientat şi spre proiecte de dezvoltare urbană, cum ar fi: construcţia de noi parcuri, reabilitarea tuturor parcurilor din cartiere, dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, crearea de noi evenimente cultural-sportive, construcţia de locuinţe pentru tineri, modernizarea spitalului municipal sau extinderea şi modernizarea transportului local.

Soluţii împotriva declinului

Cele unsprezece municipalităţi incluse în OP-ACT sunt oraşe mici şi mijlocii din ţări precum Germania, Austria, Italia sau Norvegia, Mediaşul fiind singura localitate din România. Toate se confruntă cu aceleaşi probleme: regresul economic şi demografic. Pentru contracararea lor, metodele tradiţionale se dovedesc ineficiente, aşa că e nevoie atât de investiţii în infrastructură sau construcţii, cât şi de încurajarea cetăţenilor să-şi clădească un viitor acolo unde s-au născut. Proiectul deschide mai multe domenii care pot deveni linii directoare pentru strategia inovativă a fiecărui partener. Acestea sunt: dezvoltarea antreprenoriatului, dezvoltarea economică prin turismul cultural, păstrarea şi dezvoltarea infrastructurii locale publice. În tema proiectului este inclusă şi îmbunătăţirea spaţiilor urbane degradate, cu efecte pozitive pentru nivelul de trai al populaţiei şi dezvoltarea economiei locale.

Economie şi industrie

O împărţire echilibrată a intravilanului existent şi a extinderilor acestuia, în vederea asigurării suprafeţelor necesare zonelor rezidenţiale cu serviciile aferente, zonelor de producţie şi depozitare, zonelor de agrement şi sport, precum şi a zonelor verzi a fost asigurată prin adoptarea noului Plan Urbanistic General, în luna februarie a acestui an. Printre altele, tinerii vor avea astfel posibilitatea să-şi ridice locuinţe confortabile, odată cu trasarea mai multor zone rezidenţiale cu regim mic şi mediu de înălţime. Opt blocuri ANL vor apărea în zona Târgul Porcilor, cartierul Daniel Thellmann urmând să fie şi el populat. În măsura posibilităţilor, activitatea industrială va fi strămutată spre periferie, lăsând loc unor noi investiţii. Potrivit edililor, trei firme au concesionat deja terenuri în zona platformei industriale de la Aviaţie. Municipalitatea va lansa un Club al Oamenilor de Afaceri şi va stimula dezvoltarea industriei de suveniruri, activităţilor legate de eficienţa energetică, producţiei şi serviciilor, dar mai ales a sectoarelor industriale nepoluante. Nu în ultimul rând, PUG-ul a introdus în intravilan câteva terenuri destinate agrementului.

Oraşul-şantier

În 2014 vom avea un oraş complet asfaltat, estimează edilii. În afară de cele 39 de străzi unde se va lucra anul acesta, prin creditul BERD, şi de proiectul de apă-canal, strategia mai are în vedere construirea şoselei de centură, a locuinţelor pentru tineri şi a drumurilor pentru terenurile noi introduse în intravilan, consolidarea terenurilor cu riscuri de alunecare, extinderea fondului forestier existent, apariţia de parcări, locuri de joacă, parcuri în cartiere, o zonă de promenadă pe malul Târnavei, un parc sub barajul de la Ighişul Nou, parcuri tematice (Aviaţie şi Ţinutul Cavalerilor) şi reabilitarea fortificaţiilor medievale.

Asistenţă socială pe principii occidentale

Dacă statul a hotărât să nu mai acorde ajutoare financiare pentru tinerii căsătoriţi, municipalitatea medieşeană şi-a propus să continue această măsură. Este doar una dintre priorităţile prevăzute în planul multianual. Pe lângă aceasta, vor fi sprijiniţi cetăţenii fără posibilităţi, elevii merituoşi sau cei aflaţi în situaţii sociale deosebite. Serviciile sociale specializate, cum ar fi centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice, urmează să fie externalizate sau transformate în societăţi comerciale. Construirea de creşe va continua. La fel şi cea de locuinţe. Un centru pentru persoane cu deficienţe neuro-senzoriale şi unul rezidenţial pentru tinerii ieşiţi din sistemul instituţionalizat se află de asemenea pe lista administraţiei lui Neamţu. În paralel, se doreşte dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, “cantina pe roţi” şi ateliere protejate unde vor lucra persoane cu dizabilităţi şi persoane provenite din categorii sociale defavorizate.

Spital independent

Pe termen mediu şi scurt, comasarea secţiilor Spitalul Municipal Mediaş, construcţia a încă două nivele şi mansardarea vor avea ca rezultat un spital “monobloc”, iar pacienţii nu vor mai fi nevoiţi să meargă în alte localităţi. Spitalul va fi dotat cu aparatură de înaltă calitate şi un serviciu propriu de ambulanţă, mai adaugă primarul Teodor Neamţu, în acelaşi timp cu informatizarea completă, construirea unui nou centru de primiri-urgenţe la standarde europene şi crearea unui centru modern de recuperare medicală. Toate clădirile spitalului vor avea nevoie de anvelopare termică şi implementarea unui sistemul de gestionare a energiei, pentru reduceri de până la 30% a cheltuielilor.

Şcoală pentru viaţă, investiţii pentru şcoală

Educaţia reprezintă un alt domeniu prioritar pentru administraţia publică locală. “În anii care urmează, este foarte important să sprijinim corelarea sistemului de educaţie cu piaţa muncii, prin crearea unui program de învăţare bazat pe muncă”, subliniază Neamţu, menţionând că are în plan şi un program prin care comunitatea locală să conştientizeze necesitatea dezvoltării unei culturi antreprenoriale. “Vom crea şi dezvolta servicii de sprijin pentru demararea unei afaceri şi de creştere a abilităţilor de a materializa ideile de afaceri”, arată el. Olimpicii şi sportivii vor primi şi în anii care vor veni stimulente pentru performanţă, iar unităţile de învăţământ urmează să fie anvelopate termic şi dotate cu echipamente modern. În plus, municipalitatea doreşte să transforme liceul “Axente Sever” în liceu cu profil sportiv, dar şi să construiască baze sportive la şcoala “George Popa” şi şcoala generală nr. 3 şi un bazin de înot în cartierul Vitrometan. 

Promovarea patrimoniului cultural

Tradiţia în domeniul aviaţiei, specificul medieval al oraşului şi festivalul „Mediaş Central European Film” sunt doar trei elemente prin care Mediaşul se va poziţiona pe harta culturală a lumii, este de părere primarul Neamţu. Proiectele sale în acest domeniu urmăresc reabilitarea şi extinderea patrimoniului cultural-sportiv, înfiinţarea unui centru cultural în incinta fostei unităţi de aviaţie şi punerea în circuitul turistic a caselor memoriale. Participarea medieşenilor la proiecte naţionale şi internaţionale, precum şi evenimentele cultural-sportive de tradiţie vor continua. În plus, accesul la toate evenimentele organizate de Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret va fi posibil cu o legitimaţie unică.

Mediaşul, bucuros de oaspeţi

Numărul de turişti care doresc să vadă Mediaşul şi întreaga regiune de nord ar putea spori considerabil, odată cu înfiinţarea unui operator regional de turism prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Regiunea Târnavelor”. Turismul rural, ecologic, tradiţiile şi meşteşugurile vii rămân un adevărat magnet pentru vizitatori. Iar un oraş cu monumente conservate, restaurate şi puse în valoare temeinic va fi “inima” acestei regiuni. “Ne-am propus să folosim turismul drept un instrument de creştere economică”, precizează Neamţu. Pentru început, el este de părere că trebuie reamenajată Piaţa Regele Ferdinand I, dar ar fi binevenit şi un Aqua Park de care să profite turiştii activi şi familiile tinere. Vechea cetate se află în faţa unui moment de cotitură pentru evoluţia sa istorică: are şansa să se dezvolte organic şi sănătos, ca un loc propice cetăţenilor săi şi căutat de investitori şi de turişti. Iar pentru aceasta, este momentul ca medieşenii să răspundă cu toată seriozitatea la apelul: “Mediaşul, încotro?”

Teodor  NEAMŢU | primar Mediaş: “În cei doi ani şi jumătate de mandat, care au fost şi ani de criză economică, am lucrat mult la proiecte tehnice şi studii, pentru ca, începând chiar cu acest an, să demarăm noi construcţii: parcuri, cele 39 de străzi încă nemodernizate, infrastructura din satul Ighişul Nou, blocurile pentru tineri etc. Deşi, în mandatul meu, criza economică a atins la un moment dat apogeul, am reuşit totuşi să alocăm 35% din buget pentru investiţii şi o să continuăm să investim, pentru a le oferi oamenilor confortul pe care îl merită.”

 
Măsuri pentru un oraş curat

Operatorul ECO-SAL S.A. are în proiect: amenajarea de puncte subterane pentru colectarea deşeurilor menajere şi a celor reciclabile în cartierele de blocuri; modernizarea staţiei de sortare şi transfer; amenajarea unui centru de preluare a deşeurilor de la persoane fizice şi juridice; introducerea sistemului de compostare a deşeurilor biodegradabile; gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, precum şi a celor periculoase în regiunea de nord a judeţului Sibiu; reciclarea deşeurilor de sticlă; dezvoltarea politicii societăţii în vederea implementării unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor; adaptarea şi dezvoltarea  cadrului instituţional şi organizatoric  în vederea îndeplinirii cerinţelor naţionale şi compatibilizarea cu structurile europene; promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru toate părţile implicate.

Apă de calitate

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. şi-a propus accesarea unor noi fonduri europene pentru perioada 2014-2020, prin care se vor finanţa cu prioritate investiţii necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene. Pe lângă extinderea proiectului de reabilitare a infrastructurii de apă-canal în toată zona de acoperire a ADI “Apa Târnavei Mari”, operatorul va rezolva sursa secundară de apă pentru municipiul Mediaş şi zonele limitrofe.

Transport ecologic

Înnoirea parcului auto prin achiziţionarea de mijloace de transport noi şi second hand, ca şi extinderea transportului ecologic, rămân principalele ţinte ale societăţii Meditur. Aceasta va înfiinţa noi staţii şi s-ar putea chiar extinde în zona de nord. Deocamdată, prioritatea zero este implementarea sistemului de e-ticketing.

Partenerii proiectului
 • Leoben (Austria)                                                      
 • Ancona (Italia)                                                           
 • Mediaş (România)        
 • Notodden (Norvegia)
 • Dabrowa Gornicza (Polonia)       
 • Heerlen (Olanda)
 • Legazpi (Spania)
 • Rezekne (Letonia)
 • Altena (Germania)
 • Eberswalde (Germania)
 • Nagykallo (Ungaria)
    Trimite prin e-mail