joi, 27 octombrie 2011

Publicat la 10/27/2011 10:37:00 a.m. de Redacţie

Ştefan Ionescu devine cetăţean de onoare al municipiului Mediaş | vezi AICI ce alte proiecte mai dezbat consilierii locali

26 de proiecte de hotărâre se vor afla în mapa consilierilor municipali, la şedinţa ordinară de luni.Printre cele mai importante dintre acestea se numără proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului local al Primăriei municipiului Mediaş pe trimestrul III şi rectificarea acestuia, proiectul de hotărâre privind aprobarea auditului energetic al anvelopei imobilului cu destinaţia de creşă din cartierul Gura Câmpului şi proiectul de hotărâre privind sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar.
Pe ordinea de zi se află şi proiectul de hotărâre privind acordarea diplomelor de excelenţă şi merit şi a unor premii pentru elevii cu rezultate deosebite, precum şi conferirea post-mortem a titlului de cetăţean de onoare lui Ştefan Ionescu, cel care, de-a lungul timpului, a publicat trei cărţi despre municipiul de pe Târnava Mare. "De asemenea, consilierii vor fi informaţi cu privire la intenţia de înfrăţire dintre municipiile Mediaş şi Dabrowa-Gornicza din Polonia", a menţionat Paula Mihălţan, din partea Primăriei Mediaş. (A. L.)


Informaţii suplimentare:                                                                      
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2011

1. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2011.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 49 pct. 12 din Legea nr. 273/2006, art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
                
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Mediaş pe anul 2011.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : Legea nr. 273/2006, Legea nr. 500/2002, art. 10, art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
                        
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia Fiscală Locală Mediaş, Direcţia Poliţia Locală şi Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 23 alin. (2) lit. „b”, alin. (3), alin. (4) din Legea nr. 188/1999, art. 6 alin. (1) din OPANFP nr. 7.660/2006,art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. „b”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 124  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.        
 
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea Judecătoriei Mediaş de prelungire a Contractului de comodat nr. 53/2010.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 124  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.        
 
6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare încheiat cu SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 120 din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.        
 
7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 120  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.        
 
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaş a unui mijloc fix şi propunerea de înstrăinare a acestuia.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.        
 
9. Proiect de hotărâre privind solicitarea Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 124  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.       
                                
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin A.N.L. în regim de închiriere.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, HG nr. 310/2007, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 114/1996, art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. „a” pct. 17, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.      
Descarcă material -->             
 
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu aflate în domeniul public al municipiului Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 51 din Legea nr. 114/1996,  art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.                   
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : Legea nr. 188/1999, art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin. (2) lit. „b”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.                       
                                  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţă socială conform prevederilor Legii nr. 114/1996.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 22 din HG nr. 1275/2000, Legea nr. 114/1996, Legea nr. 47/2006, art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. „a” pct. 17, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Auditului  energetic al anvelopei imobilului cu destinaţia de creşă şi a Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare anvelopă creşă nr. 2, Mediaş, str. 1 decembrie nr. 34”.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
Descarcă material -->
           
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pensionarilor care au vârsta standard de pensionare şi care beneficiază de gratuităţi pe transportul local în comun pentru luna octombrie 2011.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Temei legal : Legea nr. 47/2006, Legea nr. 116/2002, Legea nr. 17/2001, art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.
Raport comisia nr. 2.
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legile speciale în vigoare la transportul local în comun pentru luna noiembrie 2011.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Temei legal : art. 2. art. 3 din Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 290/2003 completat cu Ordinul nr. 97/2006, Legea nr. 448/2006, Legea nr. 118/1999, Legea nr. 189/1990, Legea nr. 167/2002, art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.
Raport comisia nr. 2.  
 
           17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării d-lui consilier Grozav Eugen la programul de perfecţionare destinat aleşilor locali „Managementul public modern pentru aleşii locali”.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 116 din ROF CLM, art. 41, art. 51 din Legea nr. 393/2004, art. 36 alin. (9), art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
 
18. Proiect de hotărâre privind Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : HG nr. 1235/2010, Ordinul nr. 168/2011, art. 36 alin. (2) lit. “d”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – republicată şi ,actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
19. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş d-lui Ştefan Ionescu.
Iniţiator – Grup consilieri locali PSD
Temei legal : art. 36 alin. (8), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.   
 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 58/2008 (acordarea diplomelor de excelenţă şi merit precum şi a unor premii pentru elevii cu rezultate deosebite).
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 36 alin. (2) lit. “d”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi ,actualizată.
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3
 
21. Proiect de hotărâre numirea d-nei Monica Dragotă din cadrul Compartimentului UIPF în scopul ţinerii Registrului de evidenţă a datoriei publice şi a registrului de evidenţă a garanţiilor.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 62 alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006, cap. 1 din Ordinul MEF nr. 1059/2008, OUG nr. 64/2007, art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „b”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.        
 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 41/2011 (stabilirea unor măsuri pentru aprovizionarea raţionalizată a populaţiei cu produse agroalimentare şi industriale, la mobilizare, pe timp de război şi în alte situaţii deosebite prevăzute de lege).
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : Legea nr. 477/2003, HG nr. 370/2004, art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. „a” pct. 8, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi ,actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 68 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999, Ordinul PANFP nr. 1932/2009, art. 5 din Legea nr. 284/2010,art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. „b”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi ,actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
 
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Serviciului de salubrizare în municipiul Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi ,actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD „Construire hală industrială de producţie mase plastice”, str. G. Topârceanu nr. 16, Mediaş.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – republicată şi ,actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
 
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş din luna noiembrie 2011.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Temei legal : art. 10 alin. (1) din ROF CLM, art. 35 alin. (1), art. 36, alin. (4) lit. „e”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)   din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
  
27. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş pe trim. IV al anului 2011.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Temei legal : art. 5 din Legea nr. 273/2006, Legea nr. 32/1994, art. 36, alin. (2) lit. „a”,alin. (4) lit. „a”,   art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)   din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
28. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 3, anexa 1 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
 
29. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi modificarea anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş  
Temei legal : art. 3, anexa 1 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
    Trimite prin e-mail