vineri, 22 iulie 2011

Publicat la 7/22/2011 12:24:00 p.m. de Redacţie

Gestiune integrată a deșeurilor, din 2014

Interesul medieșenilor pentru colectarea selectivă a crescut, spune directorul Eco-Sal, Balog Iosif. Într-un interviu acordat Monitorului de Mediaș, Balog susține că municipiul nostru se apropie de realizarea obiectivului de management integrat al deșeurilor.
Reporter: Cum veniţi în sprijinul colectării selective ?
Balog Iosif: La finele anului trecut, societatea ECO-SAL a realizat un calendar care cuprinde întregul program de colectare a tipurilor de deşeuri colectate în municipiul Mediaş. Datorită faptului că nu toţi cetăţenii primeau informaţia în timp util în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor pe categorii, prin realizarea acestui calendar societatea a venit în sprijinul locuitorilor oraşului, fiecare gospodărie de la bloc şi casă primind un calendar personalizat în funcţie de zonă şi ziua de colectare stabilită pentru fiecare stradă. Simbolurile care apar pe calendar îi ajută pe cetăţeni să recunoască ziua exactă de colectare a deşeurilor menajere, deşeurilor reciclabile, deşeurilor periculoase, a celor vegetale şi voluminoase. Acum, fiecare dintre medieşeni are obligaţia să respecte programul stabilit, astfel încât acesta să nu se decaleze şi să nu se respecte ziua de ridicare a deşeurilor chiar de către noi.
Rep.: În luna martie aţi suplimentat numărul punctelor de colectare selectivă. Care a fost motivaţia acestei măsuri?
B. I.: În ultima perioadă, interesul cetăţenilor pentru sistemul de colectare selectivă a crescut în municipiul Mediaş, societatea de salubritate ECO-SAL văzându-se nevoită să suplimenteze containerele pentru depozitarea selectivă a deşeurilor de ambalaje. În urma bunei colaborări dintre ECO-ROM AMBALAJE Bucureşti şi societatea noastră, au fost alocate pentru Mediaş un număr de 34 containere de hârtie/carton şi plastic/aluminiu, care au fost amplasate în puncte noi create în cartiere sau au înlocuit altele cu o capacitate mai mică.
Rep.: Cum a decurs curăţenia de primăvară?
B. I.: Diferenţa între aceasta şi cele precedente a fost că cetăţenilor nu li s-au mai distribuit fluturaşi informativi cu privire la perioada de desfăşurare, aceştia având deja calendarele împărţite la sfârşitul anului 2010 şi faptul că singura activitate desfăşurată a fost igienizarea tuturor străzilor din municipiu. Trebuie să repet faptul că, stabilind aceste date de colectare în fiecare lună, sprijinim cetăţenii care au periodic cantităţi de deşeuri vegetale, voluminoase sau din sfera celor periculoase şi care necesită să fie colectate.
Rep.: Din luna iunie, Mediaşul este singurul oraş din România care deţine o staţie de preluare şi depozitare temporară a deşeurilor periculoase şi o staţie de prelucrare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări. Ce ne puteţi spune despre realizarea acestui proiect ?
B: I.:
Aceste două staţii au luat fiinţă în urma proiectului „Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltare durabilă în Regiunea 7 Centru”. Proiectul, în valoare de 866.354,100 euro, a fost finanţat în proporţie de 85% de către Guvernul norvegian, iar 15% din suma totală a reprezentat co-finanţarea din partea Primăriei Mediaş. Ceea ce face ca acest proiect să fie deosebit este faptul că Mediaşul este primul oraş din ţară în care se gestionează corect aceste două tipuri de deşeuri. Astfel, municipiul Mediaş se apropie cu paşi repezi de un management integrat al deşeurilor. În cadrul proiectului, care s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2009 – mai 2011, s-au efectuat construcţiile pentru o hală pentru preluarea şi depozitarea temporară a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere şi o platformă destinată concasării deşeurilor provenite din lucrări de construcţii şi demolări, s-au achiziţionat utilajele şi echipamentele necesare desfăşurării celor două activităţi: un excavator, un concasor, un sortator, containere speciale pentru depozitarea deşeurilor din construcţii, containere mobile şi alţi recipienţi şi o maşină cu braţ-cârlig pentru transportarea  acestora, utilizate în campaniile care au loc în diferite cartiere din Mediaş, în vederea colectării  deşeurilor periculoase de la cetăţeni.
Rep.: Să luăm pe rând fiecare componentă. Care este modalitatea de gestionare a deşeurilor provenite din construcţii? Ce trebuie să ştie medieşenii?
B. I.:
În ceea ce priveşte deşeurile provenite din lucrări de construcţii şi demolări, atât cetăţenii cât şi agenţii economici beneficiază acum de containere în care să depoziteze aceste deşeuri, plata constând doar în transportul containerului cu condiţia ca depozitarea deşeurilor să se facă separat pe, pe tipuri de deşeuri reciclabile. Tariful este de 3 lei/km. Dacă deşeurile nu sunt sortate se plăteşte suma de 52 lei/mc pentru cantitatea de deşeuri amestecate generată. Ei pot totodată să le depoziteze cu titlu gratuit la centrul de colectare şi prelucrare a deşeurilor, tot cu condiţia ca ele să fie precolectate selectiv înainte de depozitare. Deşeurile provenite din construcţii şi demolări care se colectează gratuit dacă sunt depozitate în containere separat sunt: molozul, betonul, ţigle, cărămizi şi materiale ceramice, asfalt, metale, sticlă, cabluri electrice.
Balog Iosif crede că medieșenii învață, treptat,
să gestioneze deșeurile responsabil
Rep.: Ce deşeuri intră în categoria celor periculoase? Ce trebuie făcut cu ele?
B. I.:
Campaniile de colectare a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere se desfăşoară trimestrial, puncte mobile de colectare fiind amplasate în diferite locaţii din oraş şi la diferite intervale orare. Toţi cei care, din diferite motive nu au disponibilitatea să participe la campanie, pot depozita cu titlu gratuit deşeurile periculoase la centrul de colectare şi prelucrare a deşeurilor din Mediaş. Cetăţenii sunt informaţi cu privire la desfăşurarea acestor campanii prin intermediul mass-mediei locale, prin intermediul afişelor amplasate pe panourile de informare din oraş şi a pliantelor distribuite înainte de începerea campaniei. Gradul de participare a cetăţenilor este în general mare, cantităţile de deşeuri periculoase colectate de la aceştia fiind însemnate. Asta înseamnă o cantitate mare de deşeuri reciclate şi nu lăsate la voia întâmplării pe domeniul public, pe câmpuri, la marginea oraşelor sau amestecate cu deşeurile menajere. Cele mai frecvente deşeuri colectate sunt cele din categoria DEEE-urilor (aparatele electrice şi electrocasnice precum frigiderele, aspiratoarele, televizoarele, componentele de calculator, radiouri, fiare de calcat, etc) şi cele lichide precum uleiuri uzate, vopsele, diluanţi. Pe lista deşeurilor periculoase care se colectează în Mediaş sunt incluse şi următoarele subsanţe şi preparate periculoase şi/sau recipientele acestora: vopsele, lipici, adezivi, detergenţi, înălbitori, insecticide, pesticide.
Rep.: Cum procedaţi cu deşeurile vegetale? Am văzut de multe ori astfel de deşeuri în faţa porţilor.
B. I.:
Sunt stabilite anumite date în care acestea se colectează de la cetăţenii care locuiesc la case. În fiecare primă zi de colectare a deşeurilor menajere din lună se colectează şi deşeurile vegetale şi mă refer aici la cele rezultate din curăţarea grădinilor. Cei care nu respectă acest program şi depozitează în faţa porţilor saci cu deşeuri vegetale sau chiar grămezi de vegetale sunt nevoiţi să şi le retragă de pe domeniul public, acestea colectându-se doar în ziua stabilită. Locuitorii oraşului trebuie să mai ştie faptul că la centrul pentru colectarea şi prelucrarea deşeurilor din Mediaş pot depozita gratuit orice tip de deşeuri, cu condiţia ca acestea să fie sortate corespunzător. Motivul pentru care s-a stabilit acest program a fost pentru a uşura atât munca noastră, dar şi pentru a sprijini cetăţenii. Ei trebuie să înţeleagă că programul trebuie respectat, iar prin separarea deşeurilor în fiecare gospodărie se reduc cantităţiile de deşeuri care ajung în mod normal pe o groapă de gunoi, timpul de descompunere fiind îndelungat, atmosfera şi solul fiind astfel poluate. Mai trebuie specificat faptul că deşeurile vegetale din zonele cu blocuri se ridică de către Serviciul Public de Ecologizare, la cererea locatarilor sau a asociaţiilor de proprietari.
Rep.: Spuneați că municipiul Mediaş se află în plin proces de realizare al managementului integrat al deşeurilor menajere. Ce anume mai lipseşte şi când preconizaţi că se va realiza?
B. I.:
În acest moment, se desfăşoară proiectul „Sistem de gestiune integrată a deşeurilor solide municipale în judeţul Sibiu”, care urmăreşte printre altele şi reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate anual, prin construirea a două staţii de compost, una dintre ele fiind construită chiar lângă Mediaş, la Şomârd. Tocmai în ideea că acest lucru va deveni realizabil până în 2014, ECO-SAL a început deja să obişnuiască populaţia în a colecta selectiv deşeurile vegetale. Odată cu construcţia staţiei de compost la Şomârd, se vor separa totodată şi deşeurile biodegradabile direct la sursă (adică în fiecare gospodărie). În acest moment, la Mediaş dispunem de o instalaţie de compost – proiect-pilot – aşadar toate deşeurile vegetale colectate de la cetăţeni şi din zonele verzi ale oraşului sunt transformate cu ajutorul utilajelor în compost – îngrăşământ natural pentru pământ. Staţia de compost, odată construită, va face ca Mediaşul şi zona de nord a judeţului Sibiu să fie singura din ţară care are un management integrat al deşeurilor, lucru care bineînţeles nu ar fi fost posibil fără sprijinul acordat de-a lungul timpului de către autoritatea publică locală.
Rep.: Aţi avut două proiecte noi propuse pentru acest an şi anume „Parcurile prind viaţă!”, respectiv „Compostare - practică din trecut, soluţie pentru viitor!”. În ce anume constau ele şi în ce stadiu se află?
B. I.:
Aşa este, am depus spre finanţare la Rompetrol, pentru al doilea an consecutiv, aceste două proiecte. „Parcurile prind viaţă!”, care urmărea amplasarea în parcuri de recipiente pentru colectare selectivă în formă de broscuţă şi ursuleţ, pentru a atrage atenţia copiilor care îşi petrec timpul acolo. Cel de-al doilea proiect – pilot, „Compostare - practică din trecut, soluţie pentru viitor!”, urmărea distribuirea a 230 de recipiente la gospodării dintr-o zonă a oraşului, pentru realizarea compostului - îngrăşământ natural. Din păcate, nici de această dată proiectele nu au fost printre cele câştigătoare, juriul alegând în mare parte proiecte care vizau domeniul sănătăţii.
Rep.: Ce campanii mai urmează în perioada imediat următoare?
B. I.:
Aşa cum am mai amintit, campaniile de colectare a deşeurilor periculoase au caracter permanent şi se desfăşoară trimestrial, pe o perioadă de o săptămână. Următoarea campanie are loc în perioada 8-12 august în Mediaş şi în 13 august în Ighişul Nou. Cetăţenii vor fi informaţi cu privire la programul campaniei prin intermediul mass-mediei. La punctele de colectare amplasate în oraş, cetăţenilor le vor fi împărţite materiale informative precum pliante, broşuri, fluturaşi care tratează teme precum importanţa colectării selective a deşeurilor periculoase, a deşeurilor de ambalaje sau a deşeurilor din construcţii. Pentru orice detalii şi informaţii, oricine poate apela numărul de telefon 0374.015.414 sau accesa www.eco-sal.ro.
    Trimite prin e-mail