miercuri, 3 iulie 2024

Publicat la 7/03/2024 05:13:00 p.m. de

ANUNȚ licitație publică lichidator judiciar al ALDONA SRL

 

Subscrisa Eurosmart Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj I, ap.10 jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009 în calitate de lichidator judiciar al ALDONA SRL - (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Copșa Mică, str. Sibiului, nr. 61, jud. Sibiu, înmatriculată la ORC Brașov sub nr. J32/538/2000, având CUI RO 13515491, confirmat prin încheierea de sedință nr. 411 pronunţată în data de 10.08.2017 de către Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 4377/85/2017, organizează licitație publică competitivă cu preț în urcare în baza AC din data de 01.07.2024, pentru valorificarea următoarelor active:

1.      Proprietate industrială (ciupercărie) situată în loc. Blăjel, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A, jud. Sibiu. Carte Funciară 100181, Număr Cadastral 1395/1/1/1/1/2.

Preț de pornire la licitație 1.018.377 Lei exclusiv TVA.

2.     Pachet IT - valorificare la pachet.

Preț de pornire la licitație 652 Lei exclusiv TVA.

3.     Bunuri mobile (echipamente, autoturisme) – valorificare individuală.

Prețuri de pornire la licitație cuprinse între 95 Lei exclusiv TVA și 48.678 Lei exclusiv TVA.

Cu privire la TVA se vor aplica prevederile legale în vigoare.

 

Pentru activul de la pct. 1) licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 09.07.2024, ora 13:00. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 16.07.2024, în aceleași condiții de preț și oră.

 

Pentru activele de la pct. 2 și 3) licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 09.07.2024, ora 13:00. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 16.07.2027, 23.07.2024 și 30.07.2024, în aceleași condiții de preț și oră.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa de email serban.araboaei@eurosmart.ro, până la ora 13:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0721.331.854 sau la adresa de e-mail serban.araboaei@eurosmart.ro.

    Trimite prin e-mail