marți, 7 mai 2024

Publicat la 5/07/2024 12:49:00 p.m. de

Comunicat de presă Dumbrăveni: „PNRR - Fonduri pentru România modernă și reformată” - ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT –

 

UAT Oraș Dumbrăveni, în calitate beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 897DOT/2023 prin PNRR, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4 - Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5 - Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6 Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. construcție și dotare, Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, pentru implementarea proiectului cu Codul nr. F-PNRR-Dotari-2023-6768, cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TIMOTEI CIPARIU DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SIBIU ” aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4474 din data 14/06/2023.

Finanțarea este acordată prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR Componenta C15: Educație.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unui proces educațional de calitate, modern, incluziv pentru elevii Liceului ,,Timotei Cipariu” Dumbrăveni prin intermediul dotării structurilor unității de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Grup țintă: 1168 elevi și 83 cadre didactice

Valoarea totală a proiectului este de 4.110.041,08 Lei, din care 3.453.816,03 lei este valoarea eligibilă din PNRR si 656.225,05 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Durata de implementare a proiectului 07.08.2023 – 31.12.2024.

    Trimite prin e-mail