marți, 27 iunie 2023

Publicat la 6/27/2023 03:10:00 p.m. de

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a deschis consultările privind politicile publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului” (CP)

 

Astăzi, are loc la Sibiu întâlnirea de lucru dedicată instituțiilor şi organizaţiilor culturale publice şi private din Regiunea de Dezvoltare Centru pentru prezentarea propunerilor de politici publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului”, cuprinse în proiectul „Viziune Strategică şi Coerentă pentru sectorul Cultural”.

Discuţiile au fost deschise de Ministrul Culturii, Raluca Turcan, care a subliniat faptul că Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030 şi cele două politici publice aferente reprezintă viziunea pentru următorii şapte ani asupra dezvoltării culturii şi publicului în România și aduce o schimbare de paradigmă de care mediul cultural are nevoie. Noua Strategie Sectorială propune un Minister al Culturii mai implicat în domeniul pe care îl gestionează şi de care nu s-a apropiat suficient în ultimii ani.

„Ne dorim o mai bună înţelegere a mecanismelor de funcţionare nu doar ale instituţiilor din subordine, ci şi ale mediului privat care a demonstrat că este un motor al schimbării şi al promovării culturii româneşti în spaţiul european și internațional.

Mă voi implica nemijlocit ca aceste documente strategice să devină acte normative care vor trasa liniile directoare pentru întreg sectorul cultural.

Ele vor avea la bază două principii:

  • garantarea accesului la cultură pentru toţi, în mod nediscriminatoriu şi echitabil şi
  • pregătirea societăţii, a beneficiarilor şi producătorilor de cultură pentru un viitor durabil care integrează universul digital”, a declarat Ministrul Culturii.

Elaborarea celor trei documente strategice este obiectiv prevăzut în proiectul „Viziune Strategică şi Coerentă pentru sectorul Cultural” care are ca termen de finalizare luna octombrie 2023. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 – IP14/2019 – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale și este implementat de Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de lider, având ca partener Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

„Cultura deschisă” se adresează celor la care expresia culturală ajunge greu sau deloc, iar pentru a rezolva acest deficit este nevoie de implementarea unor programe dezvoltate special pentru comunităţile defavorizate – fie că se afla în mediul rural, mic urban, periferia marelui oraş sau fac parte din comunităţile de imigranţi stabilite în România. Politica publică ne va ajuta să prioritizăm grupurile dezavantajate prin implementarea unor programe culturale care să aducă înspre ei formele de manifestare culturală. Acestea se vor realiza mai ales prin sprijinul atât financiar cât şi non-financiar al iniţiativelor private care oferă produse şi servicii culturale în comunităţile lipsite de infrastructură culturală şi chiar depopulate.

În ceea ce priveşte profesionalizarea specialiştilor, datele statistice ne arată nevoia şi dorinţa de creştere a celor care lucrează în domeniul cultural. Astfel, prin intermediul politicii Cultura Deschisă, se vor crea programe de instruire periodică pentru angajaţii operatorilor culturali de drept public şi privat, dar şi pentru creatori. Aceste programe vor fi dublate de crearea unor mecanisme de verificare şi validare a competențelor dobândite în urma instruirii.

„Cultura viitorului” propune obiectivul ambiţios de salvare şi punere la dispoziţie a patrimoniului cultural şi a creaţiei contemporane folosind modalităţi durabile, incluzive şi accesibile pe scară largă.

Informațiile statistice ne arată o discrepanţă în utilizarea şi accesul la noile tehnologii atât pentru operatorii culturali din anumite zone ale ţării, cât şi pentru consumatorii de cultură. Astfel, în intervalul de programare financiară la nivel european, ne dorim implementarea unui program de achiziţii pentru dotarea operatorilor culturali cu echipamente contemporane de tehnologia informaţiei, precum şi profesionalizarea accelerată a personalului existent.

Mai multe informaţii despre proiect sunt disponibile accesând https://www.umpcultura.ro/ssdc

    Trimite prin e-mail