joi, 16 martie 2023

Publicat la 3/16/2023 01:40:00 p.m. de

Iubești copiii? Job stabil pe 5 ani! Cine poate aplica

Începând cu anul 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu este partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Astfel, DGASPC Sibiu angajează pe parcursul a 5 ani, cât este perioada de derulare a proiectului, 60 de asistenți maternali profesioniști, care vor avea în grijă copii cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani.

Pentru atingerea obiectivului, DGASPC Sibiu face apel către persoanele cu domiciliul stabil pe raza judeţului și care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti să se prezinte la sediul instituției, de pe strada Mitropoliei nr. 2 – Compartimentul Management de Caz Asistenți Maternali Profesioniști, pentru informaţii suplimentare privind procedura de obţinere a atestatului de asistent maternal.

Pot fi atestate ca și asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

– au domiciliul pe raza județului Sibiu

– au capacitate deplină de exercitiu

– au absolvit minim 8 clase

– prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi

– au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţiile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament

– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni

– au acceptul întregii familii cu care locuiesc, de a primi şi ocroti copii în casa lor.

NU poate fi asistent maternal profesionist:

– persoana care a suferit o condamnare prin hotărăre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărșirea cu intenție a unei infracțiuni

– părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă

– persoana care suferă de boli cronice transmisibile

Așadar, dacă doriţi să ajutaţi copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, doriţi să creşteţi, să îngrijiţi şi să educaţi copii la domiciliu, doriți un loc de muncă stabil, puteți solicita informații la numărul de telefon: 0269/232066 int.31, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vinerea între orele 8.00-14.00 Compartiment Management de Caz Asistenți Maternali Profesioniști sau mobil: 0751/174404 Expert implementare local Adela Teodora Demian.

    Trimite prin e-mail