vineri, 17 martie 2023

Publicat la 3/17/2023 06:54:00 p.m. de

Comuna Brateiu: Anunț de mediu

COMUNA BRATEIU, titular al proiectului ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZII PRINCIPALE DIN SATUL BUZD, STRAZII GRANCINA SI PODURI SI PODETE ADIACENTE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZII PRINCIPALE DIN SATUL BUZD, STRAZII GRANCINA SI PODURI SI PODETE ADIACENTE”, propus a fi amplasat in sat Buzd, comuna Brateiu, judetul Sibiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din str. Hipodromului, nr. 2A in zilele de Luni-Joi, intre orele 8,00-16,30 si Vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatooarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 1o zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.
    Trimite prin e-mail