miercuri, 27 iulie 2022

Publicat la 7/27/2022 09:07:00 p.m. de

Avem un SINGUR profesor cu media 10 la definitivat

63,8% reprezintă rata de promovare la examenul de Definitivat 2022, în județul Sibiu.
Ministerul Educației a publicat rezultatele înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022. Acest lucru a fost posibil ca urmare a eficienței de care au dat dovadă toți cei implicați în evaluarea lucrărilor și vine în sprijinul candidaților, care au aflat mai repede, dar în interiorul calendarului aprobat, rezultatele obținute.

Astfel, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, rata de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 70,08% (72,9% în 2021), iar 137 candidați au obținut nota 10 (187 în 2021). Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 5.136 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La nivel național, în această sesiune, la proba scrisă din data de 20 iulie 2022, au fost prezenți  7.586 de candidați (93,65%). Dintre aceștia, 325 candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă.  lucrări au fost anulate în centrele de evaluare. Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

La nivelul județului Sibiu, din cei 229 de candidați ale căror lucrări au foste evaluate, 146 candidați au obținut certificatul de definitare în învățământ (174 candidați în 2021).
Un cadru didactic de la specializarea arte vizuale (educație plastică/educatie vizuală) a obținut media 10, față de 6 candidați anul trecut.
Contestațiile se depun la sediul centrului de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu) sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 27 iulie (între orele 16:00 – 20:00), respectiv 28 iulie (intervalul orar 08:00 – 12:00). Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2022.

Media minimă de promovare a examenului de definitivat este 8,00 și se calculează astfel: (7 x N.S.) + N.I.1 + N.I.2 + N.P. / 10
în care N.S. – nota obținută la examenul scris;
N.I.1 – nota obținută la prima inspecție de specialitate
N.I.2 – nota obținută la a doua inspecție de specialitate
N.P. – nota obșinută la evaluarea portofoliului didactic
Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

Pe discipline de concurs, situația notelor obținute la examenul scris este următoarea:
 
Proba de concursTotal general candidațiNr medii între 5 și 5,99Nr medii între 6 și 6,99Nr medii între 7 și 7,99Nr medii între 8 și 8,99Nr medii între 9 și 9,99Nr medii de 10Rata de promovare
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0,0%

ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

 

5

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

3

 

 

0

 

 

1

 

 

80,0%

BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

4

 

0

 

0

 

1

 

2

 

1

 

0

 

75,0%

CHIMIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

100%

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

2

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

0

 

100%

CONSTRUCȚII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

100%

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINACIARĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

 

 

1

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

100%

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

24

 

0

 

5

 

4

 

10

 

5

 

0

 

62,5%

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

3

 

0

 

1

 

0

 

0

 

2

 

0

 

66,6%

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ – ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2

 

0

 

100%

EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

 

 

3

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

100%

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

100%

GEOGRAFIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

100%

INDUSTRIE ALIMENTARĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

100%

ISTORIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

2

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

0

 

100%

KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

100%

LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

60

 

 

7

 

 

9

 

 

6

 

 

23

 

 

15

 

 

0

 

 

66,6%

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

12

 

0

 

1

 

4

 

5

 

2

 

0

 

58,3%

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0,0%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

2

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

0

 

100%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

5

 

0

 

0

 

0

 

3

 

2

 

0

 

100%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

7

 

1

 

0

 

1

 

4

 

1

 

0

 

71,4%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

 

 

36

 

 

 

 

0

 

 

 

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

 

 

0

 

 

 

 

63,9%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

50,0%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

84,6%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0,0%

 

MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

16

 

0

 

4

 

7

 

3

 

2

 

0

 

31,3%

MECANICĂ –  MAIȘTRI INSTUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

 

 

0

 

100%

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

9

 

6

 

0

 

2

 

1

 

0

 

0

 

14,3%

RELIGIE ORTODOXĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

8

 

0

 

1

 

1

 

2

 

4

 

0

 

75,0%

SOCIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

1

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0,0%

TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ – EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0,0%

Total județ Sibiu2291429409055163,8%
    Trimite prin e-mail