luni, 20 iunie 2022

Publicat la 6/20/2022 09:57:00 a.m. de

Anunț începere proiect “Înființare Centru Comunitar integrat în satul Buzd, comuna Brateiu”

 


Proiectul “Înfiintare Centru Comunitar integrat în satul Buzd, comuna Brateiu”, cod MySMIS 149089, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către COMUNA BRATEIU și are o valoare totală de 539.157,79 lei, din care 455.758,79 reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 14.10.2021, având ca  termen de finalizare a proiectului data de 31.10.2022.

Obiectivul general al proiectului: Înființarea unui centru comunitar integrat în comuna Brateiu, satul Buzd.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.      Înființare centrul comuntar integrat în satul Buzd, Comuna Brateiu

2.      Realizarea de lucrări care nu necesită autorizație de construire în vederea asigurării infrastructurii necesare desfașurării activităților centrului comunitar

  1. Echiparea și dotarea infrastructurii centrului comunitar în vederea desfășurării activităților specifice.

 


    Trimite prin e-mail