joi, 27 mai 2021

Publicat la 5/27/2021 04:20:00 p.m. de

Zona Metropolitană Mediaș

Municipiul de pe Târnava Mare și localitățile din jurul său ar putea înființa o zonă metropolitană. Practic, unitățile administrativ teritoriale componente ar lucra împreună pentru soluționarea nevoilor și problemelor cu care se confruntă și în egală măsură ar putea accesa mai ușor fonduri europene pentru dezvoltare. În prezent, localitățile din jurul Mediașului sunt partenere în trei asociații de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei și canalizării, colectării deșeurilor, respectiv transportului, practic fiind create premise pentru înființarea unui pol de dezvoltare urbană. O zonă metropolitană înseamnă o asociere între municipii de rangul I și II cu localitățile urbane și rurale aflate în apropiere, la distanțe de până la 30 kilometri, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.


 În ultima perioadă, municipiul Mediaș a devenit un real centru de dezvoltare în zona de nord a județului, stabilind numeroase parteneriate cu unități administrativ teritoriale din zonă. Astfel, au fost înființate, prin hotărâri ale Consiliului Local Mediaș, Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), în diferite domenii de activitate de interes major pentru populația din toate localitățile componente, preponderent din zona de nord a județului Sibiu.
 
Apă și colectarea deșeurilor
 
Încă din anul 2002 a fost înființată ADI Apa Târnavei Mari, care numără în prezent 35 de membri și al cărei scop principal este realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice, de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemului de utilități publice și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare. Cel mai recent proiect implementat în acest domeniu este „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Județul Sibiu“, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, în valoare totală de peste 700 milioane de lei, cu o finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de peste 470 milioane de lei.
În domeniul gestionării deșeurilor, a fost creată în anul 2008 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO NORD Sibiu, cu un număr actual de 21 de membri, asociație care răspunde nevoilor apărute în ceea ce privește deșeurile menajere și colectarea selectivă, pentru reducerea poluării și un mediu mai curat.
Cele două asociații desfășoară în mod periodic ședințe de lucru, în cadrul cărora membrii sunt informați asupra aspectelor specifice domeniilor de interes cu aplicabilitate generală sau punctuală, fiind discutate și diferite aspecte cu care se confruntă membrii comunităților respective.
 
Transport între localități
 
Una dintre problemele stringente identificate în cadrul întâlnirilor avute cu primarii din zona de nord a județului a fost cea a transportului public, deficitar în această regiune. Astfel, în anul 2020 a fost înființată Asociația NORD TRANS, care va deservi transportul în comun pentru locuitorii celor 14 localități componente, creată pentru a răspunde nevoii de organizare a serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale asociației. Așa cum este prevăzut și în statutul asociației, scopul principal este deservirea locuitorilor din localitățile membre, în ceea ce privește asigurarea transportului public, având în vedere mobilitatea crescută în localități învecinate, atât în interes de serviciu, personal sau pentru a urma diferite forme de învățământ.
 
Proiect în lucru
 
Recent, în urma numeroaselor discuții purtate, a devenit foarte clară necesitatea înființării unui pol de dezvoltare urbană, pentru sprijinirea creșterii durabile a unităților administrativ teritoriale componente, pentru soluționarea tuturor nevoilor şi problemelor cu care se confruntă municipiul Mediaș și localitățile din arealul său de influență, fiind analizată posibilitatea înființării unei zone metropolitane. Înființarea unei asemenea zone este reglementată prin Legea 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește posibilitatea asocierii între municipii de rangul I și II și unitățile administrativ teritoriale de bază din aceste zone, într-un parteneriat voluntar, în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban.
 
GHEORGHE ROMAN | primar Mediaș
 
Un proiect important pentru mine în perioada următoare este acela de a înființa o zonă metropolitană în jurul Mediașului. Consider că luarea unei astfel de decizii este extrem de importantă pentru dezvoltarea întregii zone. După cum se știe, în momentul de față există Asociația de Dezvoltare Apa Târnavei Mari, unde sunt arondate 35 de localități, avem și Econord Sibiu care se ocupă de gestionarea deșeurilor, iar mai nou avem înființată și o asociație de transport și chiar cred că împreună cu primarii din nordul județului Sibiu putem să formăm o astfel de zonă metropolitană. Îmi exprim convingerea că într-un final acest lucru se va realiza și împreună putem să atragem fonduri extrem de importante, fonduri europene pentru dezvoltarea și modernizarea zonei.“
    Trimite prin e-mail