vineri, 26 martie 2021

Publicat la 3/26/2021 11:26:00 a.m. de

La început de mandat

Christine Thellmann și-a început activitatea în Parlamentul României. Aceasta reprezintă interesele medieșenilor, dar și ale locuitorilor județului Sibiu în două comisii. Este vorba despre Comisia pentru afaceri europene și Comisia pentru administraţie publică și organizarea teritoriului. Pe agenda sa de lucru, obiectivele stabilite sunt menținerea unui dialog constant cu primarul Mediașului, Gheorghe Roman, cu primarii din nordul județului, vizite în teritoriu, audiențe și o comunicare permanentă cu cetățenii.
 

Deputatul medieșean face parte din Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României. Calitatea de membru în această comisie a venit cumva firesc, având în vedere experiența dobândită în urma mandatului de viceprimar al Mediașului pe care l-a avut timp de patru ani. În această calitate, a coordonat activitatea echipelor care s-au ocupat de atragerea de fonduri europene. 
„Consider că pot avea un rol important făcând parte din această comisie, care are o serie de atribuții clare. Practic, examinăm proiecte şi propuneri legislative, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor în mai multe domenii. Mă refer aici la transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, la stabilirea strategiei generale a politicilor din domeniul afacerilor europene şi a priorităţilor României propuse de Guvern, dar și la normele privind protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României în Uniunea Europeană. Totodată, avem o strânsă colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care are în momentul de față două subiecte de maxim interes pe agendă, Programul Național de Redresare și Reziliență și viitoarea sesiune de finanțare europeană a programelor operaționale“, a explicat Thellmann pentru Monitorul de Mediaș.
Liant între Parlament și primari
 
Cea de-a doua comisie din care face parte Christine Thellmann este Comisia pentru administraţie publică și organizarea teritoriului. În exercitarea atribuţiilor sale, comisia examinează proiecte şi propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor şi avizelor, solicită rapoarte, informaţii sau documente de la autorităţile publice, efectuează anchete parlamentare şi prezintă rapoartele Biroului Permanent și în același timp controlează modul în care ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice îndeplinesc programul de guvernare în domeniul ei de activitate. „Ca membru al acestei comisii, pot participa în mod constructiv cu sugestii și propuneri venite de la primarii din teritoriu, precum și la luarea unor decizii în beneficiul administrațiilor publice din întreg județul Sibiu. De asemenea, pot avea acces rapid și eficient la informații, pot comunica cu primarii pe marginea unor probleme diverse și de actualitate“, mai spune deputatul PNL.
 
Reprezintă România 
 
Christine Thellmann are și calitatea de membru al delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Acesta este organul de deliberare, format din delegaţii ale parlamentelor naţionale. Adunarea abordează subiecte de actualitate, problemele societăţii şi chestiunile de politică internaţionale. Rolul pe care îl joacă deliberările APCE este unul de importanță majoră în orientarea activităţii Comitetului Miniştrilor şi a sectoarelor interguvernamentale ale Consiliului Europei. De asemenea, parlamentarul medieșean reprezintă România la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperară Europeană (OSCE). Aceasta este cea mai mare organizaţie regională de securitate, contribuind la consolidarea păcii și a democraţiei. Misiunea Adunării favorizează dialogul parlamentar, aspect din ce în ce mai important în efortul global de raspuns la provocările cu care se confruntă democraţia în spaţiul OSCE. În cadrul Adunării Parlamentare se abordează probleme politice şi de securitate, probleme economice, de ştiinţă, tehnologie şi mediu, dar și probleme umanitare, de democratizare și de promovare a drepturilor omului. 
CHRISTINE THELLMANN | deputat PNL
 
Pot participa în mod constructiv cu sugestii și propuneri venite de la primarii din teritoriu, precum și la luarea unor decizii în beneficiul administrațiilor publice din întreg județul Sibiu.“
    Trimite prin e-mail