joi, 3 decembrie 2020

Publicat la 12/03/2020 09:21:00 a.m. de

Servicii oferite, în carantină, exclusiv pe internet

 În contextul pandemiei COVID-19, care afectează tot mai mult județul Sibiu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu și birourile sale locale nu au program cu publicul nici în perioada următoare.

Alex PÎNTEA

În scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu a prelungit până pe 11 decembrie sistarea activităților de audienţe, registratură și ghișee. Măsura se aplică la sediul central și în cadrul birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Mediaș, Sibiu, Agnita, Avrig și Săliște, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației epidemiologice din județul Sibiu.

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură. Precizăm că vom anunța în timp util reluarea activității cu publicul la registratura și ghișeele OCPI Sibiu“, se arată într-un comunicat al instituției.

Solicitări online

Partenerii Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, persoane fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executori judecătoreşti, pot depune on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea. Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale. De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea „Urmărire cerere RGI“.

Informații de contact

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul www.ocpisibiu.ro, dar și telefonic, la 0269-217477 sau 0269-234230, de luni până joi în intervalul orar 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 și 14.00. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail la sb@ancpi.ro sau prin poștă. În perioada menționată, audiențele vor fi acordate telefonic sau prin e-mail.

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mediaș poate fi contactat la telefon/fax 0269-841260 e-mail bcpi.medias@ancpi.ro, respectiv bcfmedias@ocpisibiu.ro.

    Trimite prin e-mail