marți, 29 decembrie 2020

Publicat la 12/29/2020 07:28:00 p.m. de

În stare de alertă, până în 12 ianuarie

Deși ne aflăm în preajma Revelionului, trebuie să respectăm în continuare o serie de măsuri impuse pentru limitarea răspândirii pandemiei

România se află în stare de alertă până în 12 ianuarie, din cauza pandemiei de coronavirus. Întrucât parcurgem o perioadă dificilă, în care aglomerația urbană și circulația persoanelor, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, este destul de mare, vă reamintim principalele măsuri prevăzute în H.G. nr. 1065/2020. În primul rând, purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

Noaptea, în case

În toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00 - 5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Au loc verificări

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

În biserici

Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

Doar 10 pe teren

Activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt interzise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

În funcție de rata de incidență

Activitățile operatorilor economici de tipul (restaurante, cafenele, etc) și activitățile instituțiilor culturale (cinematografe, Săli de spectacole, muzee, etc) se desfășoară conform Anexei 3 a H.G. 1065/2020 și a ordinelor emise în funcție de rata de incidență cumulată la nivelul județului/localităților.
Activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, este suspendată.

Fără petreceri

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, sunt interzise. De asemenea, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

    Trimite prin e-mail