miercuri, 23 decembrie 2020

Publicat la 12/23/2020 03:05:00 p.m. de

AȚEL: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: SIBIU
Denumire UAT: AȚEL
Sectoare cadastrale: 1, 2, 37, 40

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 23, 39 și 57 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 30.12.2020

Data de sfârșit a afișării: 28.02.2021

Adresa locului afișării publice: Comuna AȚEL, Strada Principală, nr. 388

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei AȚEL.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei  AȚEL de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/


    Trimite prin e-mail