miercuri, 29 aprilie 2020

Publicat la 4/29/2020 10:01:00 a.m. de

Piața George Enescu ar putea recâștiga spațiul pietonal, pe baza unui studiu istoric


(29.04.2020) Amenajarea Pieței George Enescu (Piața Mică) intră în linie dreaptă. Platformele, parapeții, fântâna ar urma să dispară, iar terenul să fie redat publicului, prin aducerea la starea inițială, având la bază un studiu istoric. În ședința CL de astăzi se votează documentația de urbanism.


Documentație de urbanism

Consilierii locali sunt chemați astăzi să voteze, în ședința ordinară pe luna aprilie 2020, proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Amenajare piață circulabilă pietonală în zona istorică” Piața George Enescu f. n.
Lucrările ar urma să fie efectuate de doamna Maria Tătar, proprietarul celebrului imobil de la nr. 3, care a concesionat terenul din fața clădirii pe 49 de ani. Potrivit notei de fundamentare în vederea concesionării, doamna Tătar „dorește a concesiona acest TEREN intravilan / drum, pentru a se realiza, în conformitate cu documentația de urbanism aprobată de Consiliul Local, reamenajarea acestuia și aducerea lui la starea inițială, având la bază un studiu istoric“.


Laborator și Clinică terapii cu celule stem

Clădirea din Piața George Enescu nr. 3 aparținea în jurul anului 1880 familiei Morscher și a fost, după război, Muzeul Raional Mediaş, Biblioteca Municipală şi Cafe Bar. „Proprietara imobilului dispune de certificat de urbanism în vederea executării de «lucrări de amenajări interioare, exterioare, branșamente utilități, construire casa scării și lift, schimbarea destinației în laborator și clinică specializată în terapii cu celule stem» la imobilul cu numărul 3“, se preciza în documentele prezentate în urmă cu 2 ani, la momentul concesionării terenului din fața clădirii.
În prezent, aici își are sediul Q Stem Lab Mediaș SRL, iar la adresă funcționează un excelent magazin online cu produse cosmetice https://qcosmeticecoreene.ro/


Amenajare pietonal

Așadar, concesionarul va realiza un tot unitar de administrare al proprietății respective împreună cu imobilul de la numărul 3 cu destinație de clinică medicală și de aducere a acestuia la situația inițială – drum – piață circulabilă pietonală. În prezent, terenul se află în stare avansată de degradare. „Se propune eliberarea amplasamentului de elementele existente (platforme, parapeți, fântână). Se propune amenjarea spațiului destinat circulației pietonale ca parte componentă a viitoarei amenajări generale a Pieței George Enescu. Nu se vor amplasa volume construite, se va menține funcțiunea existentă, cea de circulație publică. Va rezulta un spațiu pietonal atractiv, de oprire și observare, de animare a pieței publice“, se arată în proiectul de hotărâre supus astăzi aprobării.PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie 2020
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00

1. Proiect de hotărâre aprobarea privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2020.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea reducerii cheltuielilor bugetare în contextul pandemiei COVID-19.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș, a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 376/2019 privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaș de la 7% la 2%.

5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+ teren), situat în Mediaș str. Andrei Mureșanu nr. 9, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+ cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 5, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (Ap.1+Ap. 2), situat în imobilul din Mediaș str. Trandafirilor nr. 26, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă domnului ZISS GERHARDT cu domiciliul în localitatea Mediaş str. C.I.Parhon nr. 4 sc. A ap. 7 jud. Sibiu.

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea nivelului subvenţiei acordată Asociaţiei Sf. Mihail Mărturisitorul Mediaş şi aprobarea actului adiţional la Convenţia definitivă pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pentru anul 2020 încheiată între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Sf. Mihail Mărturisitorul Mediaş.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021.

12. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire imobil P+E parțial cu funcțiune mixtă-sală evenimente și spații de cazare, împrejmuire teren, racord utilități”, Șos. Sibiului nr. 73.

13. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Amenajare piață circulabilă pietonală în zona istorică” Piața George Enescu f. n.

14. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire hală cu atelier de tâmplărie și clădire de birouri cu showroom, împrejmuire și branșamente utilități” str. Câmpului fn.

15. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Împrejmuire teren. Utilități. Construire garaj auto. Amplasare barăci. Organizare șantier” str.  Brateiului fn.

16. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare și lotizare zonă de locuit” str. Moșnei fn.

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020.

Întrebări, interpelări, diverse
Adresa nr.4551/06.04.2020–Comunicat de presă Partidul ALDE-Filiala Județeană Sibiu

    Trimite prin e-mail