duminică, 8 martie 2020

Publicat la 3/08/2020 03:28:00 p.m. de Anonim

Sistemul de Management al Calității din cadrul Consiliul Județean Sibiu, certificat conform ISO 9001:2015

Consiliul Județean Sibiu a obținut certificarea conform standardului ISO 9001:2015 privind implementarea Sistemului de Management al Calității.

Certificarea acordată de organismul acreditat SRAC Cert București a constat în auditarea modului de desfășurare a activității și a proceselor existente cum ar fi: procese de lucru, sistemul informatic, dar și sistemul de management al documentelor, stabilindu-se conformitatea acestora cu standardul internațional în materie ISO 9001:2015.
Avantajele obținerii certificării ISO 9001:2015de către Consiliul Județean Sibiu sunt evidențiate de angajamentul pe care instituția și-l asumă în fața cetățenilor de a menține un standard ridicat de calitate, prin operarea mult mai eficientă a solicitărilor primite din partea cetățenilor.
“Certificatul ISO 9001:2015 reprezintă pentru Consiliul Județean Sibiu garanția faptului că procesele de lucru, sistemul informatic inovativ, dar și sistemul de management al documentelor sunt la un standard care ne asigură un sistem mai organizat, mai eficient și mai profitabil, care în final se răsfrânge asupra calității serviciilor pe care le oferim sibienilor din tot județul,“ a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.
Prin implementarea și certificarea ISO 9001:2015 al Sistemului de Management al Calității, Consiliul Județean Sibiu dovedește încă o dată în mod obiectiv faptul că instituția acordă o mare importanță calității serviciilor oferite cetățenilor care apelează la serviciile instituției.
Această certificare a fost realizată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), intitulat „Spre o administrație publică performantă”,care are ca obiectiv general dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței unitar și eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, actualizarea și extinderea sistemului informatic inovativ de management al documentelor, certificarea ISO 9001:2015 și pregătirea resursei umane din Consiliul Județean Sibiu, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari și al consolidării capacității instituționale.
Pentru a menține valabilitatea certificării  ISO 9001:2015 pe întreaga perioadă de trei ani, Consiliul Județean Sibiu are obligația de a desfășura activitatea în mod organizat, controlat, conform procedurilor de lucru și cerințelor conceptului de management al calității, astfel încât serviciile instituției să rămână la un nivel de calitate cât mai ridicat.
    Trimite prin e-mail