joi, 31 octombrie 2019

Publicat la 10/31/2019 07:35:00 a.m. de Redacţie

Cum poți vota folosind urna specială?


Biroul Electoral Județean nr. 34 Sibiu informează că, potrivit deciziei Biroului Electoral Central nr. 56/D/18.10.2019 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru președintele României din anul 2019, cererile scrise formulate de alegători, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor (9 noiembrie 2019, respectiv 23 noiembrie 2019), în intervalul orar 18,00 – 20,00.

Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate vor fi însoțite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile.
Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private pot solicita conducerii acestora să exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale.
Persoanele aflate în arest la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale dacă formulează o cerere în acest sens, către biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul unde execută măsura, însoțită de hotărârea judecătorească de condamnare definitivă.
Alegătorii care, la data scrutinului, se află în țară și care, din cauza specificului activității pe care o desfășoară, nu se pot prezenta la secția de votare, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secții de votare. Cererea va fi însoțită de o adeverință emisă de angajator, din care rezultă că, în ziua votării, alegătorul nu poate părăsi locul de muncă în intervalul ora 07,00 – 21,00.
Transportul urnei speciale se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
    Trimite prin e-mail