joi, 31 ianuarie 2019

Publicat la 1/31/2019 06:01:00 p.m. de Anonim

Județul Sibiu va avea un plan de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2019-2025


Consiliul Județean Sibiu a semnat contractul de servicii de consultanță în vederea elaborării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) pentru perioada 2019 – 2025.Acesta va sta la baza elaborării unor proiecte noi, integrate sau individuale, care să fie complementare investițiilor deja realizate, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu, în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului deșeuri.

Valoarea contractului încheiat cu SC EPMC CONSULTING SRL din Cluj-Napoca este de 128.000 lei fără TVA, iar durata de elaborare a planului este de 6 luni.

Elaborarea planului județean este și o obligativitate ce decurge din adoptarea la nivel național a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), aprobat prin HG 942/20/12.2017. Prevederile Planului National trebuie preluate în Planul Județean, astfel încât investițiile care urmează a fi propuse spre finanțare prin Planul Județean să fie în concordanță cu Planul Național aprobat.

În urma numeroaselor demersuri făcute de Consiliul Județean Sibiu și ADI ECO pe lângă Ministerul Mediului, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor prevede realizarea la nivelul județului Sibiu a unei instalații de tratare mecano-biologică cu biouscare pentru tratarea deșeurilor rezidual. Capacitatea  instalației  a fost estimată la 45.000 tone/an pe baza proiecției de generare a deșeurilor municipale, pentru care au fost utilizate ipoteze medii la nivel național.

Prin elaborarea Planului județean se vor identifica cele mai bune soluții din punct de vedere tehnic și economic, ținându-se seama de indicatorii de generare a deșeurilor și de măsurile referitoare la sistemul de colectare separată a acestora, susține Ioana Căpățînă. purtătorul de cuvânt al forului județean.

“Prin planul județean facem încă un pas important spre o gestionare cât mai bună a deșeurilor generate pe raza județului Sibiu. Astfel vom putea dimensiona investițiile necesare și vom stabili cele mai bune măsuri din punct de vedere tehnic și economic, respectând, desigur, lesiglația în vigoare”, precizează Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor va include un raport de analiză și de prezentare a situației actuale privind gestionarea deșeurilor, un raport privind proiecția cantităților de deșeuri și definirea obiectivelor viitoare și modalitățile de realizare, un raport privind evaluarea de alternative, realizarea unui plan de acţiune, pentru alternativa aleasă, un raport privind planul de acțiune și indicatori de monitorizare, un raport privind Programul de prevenire a generării deșeurilor și de asemenea rapoarte de colectare și analiză a datelor necesare în vederea realizării PJGD.
    Trimite prin e-mail