miercuri, 21 februarie 2018

Publicat la 2/21/2018 07:06:00 p.m. de Anonim

Invitați în curtea vecină


Iată că și anul acesta 2018, ca și în anii trecuți, prin cele șase zile (21-26 ianuarie), cât a durat itinerarul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, bisericile creștine din Mediaș au fost în ambivalenta postura de gazde, dar și de invitați la  un ospăț spiritual organizat atât prin ofiiciile liturgice, în care Sfânta Scriptura a avut rolul central, precum și prin bogatele și pline de folos cuvinte de învățătură rostite, dăruite, de către preoții celor șase confesiuni creștine, care au fost desemnați cu desfășurarea acestei întâlniri ecumenice.

Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din anul 2018 a fost aleasă din cartea Exodului, parte a Vechiului Testament - din cele cinci cărți ale profetului Moise numite Pentateuh prin versetul: Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria, Mâna Ta cea Dreaptă, Doamne, a zdrobit vrăjmaşii (Exodul 15. 6.). Această temă a fost aleasă la propunerea creștinilor din Caraibe care au traversat o perioada de ocupație colonială experimentând multă suferință, prin dramaticele încercări la care au fost supuși. Toate încercările de umilință și lipsă de libertate pe care  le-au experimentat  creștinii din arhipelagul Caraibe au fost considerate, de către aceștia, ca o stare asemănătoare cu situația de subjugare şi eliberare ale evreilor de pe vremea lui Moise, de aici și această invocare a versetului biblic mai sus amintit.


Astfel, ideea centrală a acestei întâlniri ecumenice, organizată și aici la noi în urbea medieșană, a fost întemeiată pe faptul că: Dumnezeu nu-și abandonează creația mai cu seamă atunci, când nu se întrevede niciun ajutor uman în jur; când vremurile aduc uneori încercări, dezamăgiri și o singurătate apăsătoare, și când oamenii își pierd speranța că se mai poate întâmpla ceva spre bine, atunci Dumnezeu privește cu iubirea sa milostivă spre creația Lui care suferă și, prin Pronia divină, restabilește din nou  comuniunea cu El și între oameni. Apoi s-a scos în evidență faptul că atunci când virtuțile teologale - credința, speranța și iubirea noastră faţă de Hristos sunt în declin, Dumnezeu prin Biserica Sa, considerată ca un spațiu al prezenței Lui celei mai intense, ne cheamă la o schimbare a modului nostru de a gandi si totodată de a ne ruga Domnului, care este  Doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, pentru a ne înnobila din nou viața spirituală cu Haruri și Daruri. 

Cucernicii părinți care au slujit cu predica au fost următorii: în Biserica Greco-Catolică “Adormirea Maicii Domnului” de pe str. Moșnei a predicat preotul evanghelic Ziegler Ulf, în Biserica Ortodoxă “Buna vestire” din Gura Câmpului preotul romano-catolic Csiki Syabolcs, în Biserica fransicană Romano-Catolică preotul reformat Zoltan Sekely, în Biserica Reformată lângă autogară preotul orthodox dr. Achim Sărășan, în Biserica Unitariană (str. Th. Aman) preotul greco-catolic Pavel Ursan și în ultimul lăcaș de cult, în Biserica Evanghelică “Sf. Margareta” preotul Unitarian Markos Hunor Elemer .
Cu această ocazie s-a găsit de cuviință, ca după fiecare serviciu religios, prin colecta la care s-a strâns enoriașii să contribuie cu un ajutor pentru Secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Mediaş. Fie ca donatorii și beneficiarii să fie binecuvântați prin acest dar. 


Fie ca aceste rugăciuni, rostite pe toată perioada acestei Săptămâni Ecumenice, să fie spre binecuvântarea sufletelor, spre sănătate și fericire, pentru toți creștinii medieșeni împreună cu familiile lor. 

Părintele misionar Rafa Vasile  
Fotografii: pr. Wolfgang Arvay 
    Trimite prin e-mail