joi, 15 februarie 2018

Publicat la 2/15/2018 07:38:00 a.m. de

ANUNȚ DE PRESĂ privind inceperea activitatilor din proiect (P)Proiectul  “ Cresterea competitivitatii SC EXCLUSIV PROD CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL Medias, prin achizitia de utilaje si echipamente performante pentru fabricarea de mobile ” , cod MySMIS 108772, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC EXCLUSIV PROD CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL și are o valoare totală de 868.546,77 lei, din care 590.228,62 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 02.02.2018 – 30.11.2018.
Obiectivul proiectului este creşterea productivităţii şi competitivităţii SC EXCLUSIV PROD CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL – pe piaţa fabricarii de mobilier, consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv prin introducerea şi dezvoltarea de tehnologii noi, cu un grad redus de poluare, aplicand procedee pentru obţinerea de noi produse competitive, cât si adaptarea întreprinderii la noile standarde europene, cu efect asupra veniturilor societatii prin creşterea valorii adăugate a produselor si prin dezvoltarea corespunzătoare a resurselor umane în condiții de egalitate de șanse și tratament egal.

Date de contact beneficiar:
Opris Ioan Florian
Functie: administrator
Municipiul Medias, România, Str. George Toparceanu nr. 16, judetul Sibiu, cod postal 551028
Tel : 0369421111/ 0741152495 email: exclusiv.construct@yahoo.com.


    Trimite prin e-mail