marți, 17 octombrie 2017

Publicat la 10/17/2017 06:24:00 p.m. de Anonim

Prea mulți copii, prea puține mame!


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu recrutează asistenți maternali profesioniști. Iată ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a lua un copil în plasament și care sunt beneficiile „mamelor de meserie”.

„Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoara la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiți în plasament”, explică Laura Camelia Vîlsan, director general al DGASPC Sibiu.
În prezent, la nivelul județului Sibiu, sunt angajați 151 de asistenți maternali profesioniști care au în plasament 281 de copii.


Persoanele interesate să ia copii în plasament sunt așteptate să se prezinte la sediul DGASPC Sibiu (str. Mitropoliei nr. 2), la Serviciul Management de Caz pentru Asistență Maternală (0269/232066 interior 43) pentru a primi toate informațiile necesare și a fi consiliate de specialiștii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist, doritorilor li se cere:
a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
b) să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
c) prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
d) să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
e) să aibă minimum 10 clase;
f) să manifeste o atitudine non-discriminatorie, indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
g) să fie dispuși şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având în vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
  • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
  • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
  • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
  • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

• salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1,450 lei/lună);
• spor de 15%  pentru al doilea copil dat în plasament;
• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
• alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
• alocaţia de stat pentru copil (pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap – 200 lei/lună; pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună).
    Trimite prin e-mail