vineri, 1 septembrie 2017

Publicat la 9/01/2017 01:13:00 p.m. de

Bani europeni pentru periferia MediașuluiMediașul a câștigat un proiect cu finanțare europeană. 


Autor: Alex PÎNTEA

Proiectul este intitulat „Strategia de dezvoltare locală a zonelor urbane marginalizate de pe raza municipiului Mediaș”. Proiectul se află în prezent în prima etapă. Anul viitor, municipiul de pe Târnava Mare ar putea obține finanțare în valoare de aproximativ 7 milioane de euro. 

Prima ședință

Ieri dimineață a avut loc, la sediul Primăriei Mediaș, prima ședință a echipei de implementare a proiectului. Scopul a fost înființarea Grupului de Acțiune Locală ZUM Mediaș, în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou. 

Trei etape

Proiectul este structurat pe trei etape. Prima constă în elaborarea strategiei de dezvoltare locală. Cea de-a doua se referă la selectarea strategiilor de dezvoltare locală, iar în ultima etapă sunt selectate și implementate proiectele aferente strategiei selectate. După parcurgerea celor trei etape ale proiectului, Mediașul poate beneficia de finanțare europeană în mai multe domenii. Concret, este vorba de domeniul educației, ocupării forței de muncă, dezvoltării furnizării de servicii sociale, combaterea discriminării și infrastructura de locuire. Alte domenii în care s-ar putea obține bani sunt sănătatea, amenajarea spațiilor urbane degradate ale comunității defavorizate, dar și modernizarea spațiilor publice urbane. Valoarea totală a acestora poate ajunge la 7 milioane de euro.

MIHAELA CONEA | manager de proiect: „Municipiul Mediaș a câștigat un proiect de finanțare pe fonduri europene pe Programul Operațional Capital Uman apel POCU 86/5/1 - Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Proiectul se numește «Strategia de dezvoltare locală a zonelor urbane marginalizate de pe raza municipiului Mediaș».“
    Trimite prin e-mail