duminică, 28 august 2016

Publicat la 8/28/2016 05:30:00 p.m. de Anonim

Monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic, disponibilă online


Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pune la dispoziția publicului, sub formă de hartă interactivă online, măsurători ale câmpului electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă, potrivit unui comunicat al instituției.


Conform ANCOM sunt avute în vedere măsurători ale câmpului electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă, precum stații radio/TV, GSM, UMTS, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie-recepție care operează în gama de frecvențe 100 kHz - 7 GHz, realizate cu senzori ficși, ca parte a planului său anual de măsurători. Harta este disponibilă la adresa www.monitor-emf.ro.


Potrivit instituției, harta oferă detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate. Măsurătorile sunt realizate de ANCOM respectând recomandările europene în domeniu (recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante (9 kHz-300 GHz)), rezultatele obținute până în prezent arătând că nivelurile de emisie se situează mult sub limitele maxime admise de lege.
Măsurătorile din harta ANCOM sunt realizate de 50 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 35 de orașe din țară, inclusiv Sibiul și Tg. Mureș. Acești senzori funcționează permanent, transmițând rezultatele către platforma informatică o dată la 24 de ore, și sunt plasați în exterior, în spații publice în vecinătatea cărora există aglomerări din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic.
În plus față de monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic prin senzori ficși, ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile, conform planului anual de măsurători al Autorității.
Atât măsurătorile cu senzori ficși, cât și cele cu echipamente mobile sunt realizate exclusiv în spațiul public. Autoritatea nu realizează controale și măsurători la cererea terților. Pentru realizarea acestui tip de măsurători în alte locuri decât spațiul public solicitările pot fi transmise entităților publice și private (acreditate de către Asociația de Acreditare din România - RENAR), care realizează astfel de măsurători la cerere, contra cost.
În contextul protejării utilizărilor legale ale spectrului radio de interferențe prejudiciabile, ANCOM menționează că realizează constant activități de monitorizare a frecvențelor radio cu utilizare neguvernamentală pentru a verifica respectarea obligațiilor cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor radio și în autorizațiile de asignare a frecvențelor acordate de Autoritate și pentru a depista și înlătura emisiile radio neautorizate.
În România, expunerea la câmp electromagnetic este reglementată prin lege, conform practicilor adoptate și în Uniunea Europeană. Astfel, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz are la bază Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), document de referință pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP).
În acest context, instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, precum Institutul Național de Sănătate Publică, sunt entitățile în măsură să interpreteze din perspectiva sănătății publice rezultatele buletinelor ANCOM de măsurători ale câmpului electromagnetic. Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM se limitează la analiza și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile asupra spectrului radio cu utilizare neguvernamentală.

    Trimite prin e-mail