marți, 28 iunie 2016

Publicat la 6/28/2016 06:49:00 p.m. de Anonim

Universitatea Româno-Germană din Sibiu așteaptă 500 de boboci


În perioada 27 iunie – 28 iulie, se desfășoară prima sesiune de admitere la studiile universitare din cadrul U.R.G.S., numărul total de locuri scoase la concurs fiind de 500, la învățământ de zi.


În funcție de numărul de locuri rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în cursul lunii septembrie. Centrul de înscriere se află la sediul universității din Sibiu, str. Rîului, nr. 23, la parter (Sala P1). Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la admitere sunt disponibile pe site-ul universității www.roger-univ.ro, la secțiunea Admitere.

Cele mai multe locuri, la Management

Oferta educațională a universității sibiene pentru anul universitar 2016-2017 este formată din programe de studii universitare de licență: Drept (100 de locuri), Management (125 de locuri), Contabilitate și informatică de gestiune (50 de locuri), Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității (75 de locuri); studii universitare de masterat: Managementul organizaţiilor (50 de locuri), Managementul strategic al resurselor umane (50 de locuri), Managementul proiectelor cu finanţare europeană (50 de locuri) și studii postuniversitare: Infracțiuni economico-financiare.
Programele de studii universitare de licență și de masterat sunt incluse în cadrul unui pachet educațional care oferă viitorilor studenți, în mod gratuit, posibilitatea de a urma, la alegere, un curs de formare profesională și servicii de consiliere și orientare în carieră.

Ofertă promoțională

În acest an, candidații care vin la admitere cu semnul de carte al U.R.G.S., distribuit în cadrul campaniei de informare și promovare a universității, beneficiază de o reducere de 50 de lei din taxa de înscriere. Universitatea este deschisă și studenților care doresc să urmeze o a doua specializare, oferindu-le în acest sens diverse facilități, cum ar fi: 50 de lei reducere la taxa de înscriere (cu „Semnul tău de STUDENT”), 30% reducere anuală la taxa de școlarizare, pentru studenții care urmează în paralel o altă specializare, indiferent de instituția de învățământ superior la care sunt înmatriculați. 
De asemenea, 10% dintre locurile ocupate la fiecare specializare sunt gratuite, fără taxă de școlarizare. În plus, studenții au șansa de a accesa burse de studiu și practică la parteneri de tradiție din Europa, prin programul Erasmus+.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu este singura universitate particulară acreditată din Sibiu, cu predare în limba română, care a primit calificativul „Încredere” în urma evaluării ARACIS.
    Trimite prin e-mail