luni, 4 ianuarie 2016

Publicat la 1/04/2016 11:22:00 p.m. de Redacţie

Numărul maxim de locuri în unitățile de tratament balnear ale Casei Naționale de Pensii este de 59.641, în 2016

Un număr maxim de 59.641 locuri de tratament balnear este asigurat în 2016 în unitățile din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii, informează Agerpres.
Aceste locuri sunt asigurate pe 19 serii de trimitere și li se pot adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alți operatori economici interesați, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcție de prețurile ofertate pe bilet.
"În Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, nr. 340/2015, sunt prevăzute sume cu această destinație în valoare de 318.243.000 lei, la capitolul 'Asigurări și asistență socială", titlul Asistență sociala — Ajutoare sociale în natură", se menționează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.
Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete.
În proiect se precizează că în perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.
Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
"Ținând seama de caracterul social al activității de trimitere la tratament balnear se impune ca, pentru asigurarea prestațiilor pentru un număr cât mai mare de beneficiari, CNPP să stabilească un preț maxim/bilet. (...) Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezentare, cu o durată de 16 zile. Prețul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament", se mai spune în nota de fundamentare.
    Trimite prin e-mail