luni, 27 aprilie 2015

Publicat la 11:26:00 de

Opinia specialiştilor privind activitatea de îmbunătăţire a microclimatului din Salina Turda (P)

În Salina Turda nu se extrage sare şi nu există activitate de exploatare a sării din zăcământ. Activitatea de exploatare se derulează în perimetre de exploatare instituite, cu rezerve de substanță minerală utilă omologate de autoritatea competentă (ANRM) pe baza unor documentații specifice acestui domeniu.

Salina Veche Turda este situată într-o zonă subminată (în aceste zone se interzice derularea oricăror activități de producție; singurele lucrări admise sunt cele de protecție a lucrărilor miniere existente în vederea conservării acestora, în vederea asigurării stabilității formațiunilor geologice în subteran și a teritoriilor situate la suprafață, în acoperișul lucrărilor miniere în discuție), inclusă într-un perimetru de protecție minieră a zăcământului de sare Turda – Valea Sărată și în pilierul de siguranță instituit pentru protecția zonei urbane locuite din vecinătatea zăcământului.
În subteran, evacuarea sării de pe vatra minei Rudolf este o operațiune impusă de exploatarea în condiții optime a obiectivului turistic Salina Turda.
Nivelarea vetrei minei Rudolf la finalul lucrărilor derulate prin proiectul de modernizare a salinei s-a făcut prin rambleiere cu sare macrocristalină umectată cu apă sărată și tasată cu ajutorul unui cilindru compresor. Datorită circulației turiștilor a avut loc un proces de fărâmițare (automăcinare) a sării macrocristaline și transformarea ei în praf de sare în amestec cu alte tipuri de particule minerale sau de altă natură (praf de casă). Prin transportul pe tălpile încălțămintei turiștilor acest a ajuns în lifturi, pe scări și pasarelelor de circulație din salină. În lifturi, a afectat funcționarea corectă în special a ușilor și s-a depus pe glisiere, iar de pe căile de circulație pietonală praful de sare de pe pardoseală și scări, cade pe îmbrăcămintea sau pe părul vizitatorilor, antrenat de încălțămintea turiștilor aflați în mișcare la un nivel superior.
În contextul prezentat, se impune înlocuirea periodică a sării utilizată pentru nivelarea pardoselii minei Rudolf o dată la cinci ani sau de câte ori este nevoie, (conform studiilor realizate de specialişti).
Sarea care substituie nisipul din locurile de joacă pentru copii va fi înlocuită cu alta curată și în acest fel plăcerea jocului în sare nu va fi afectată în nici un fel.
Tot în același context se impune curățarea sării de pe scări și pasarelele de circulație. Se apelează la utilizarea aspiratoarelor ca urmare a necesității de a efectua această operațiune chiar în prezența turiștilor atunci când aceasta se impune.
Utilizarea aspiratoarelor nu afectează în nici un fel sarea secundară depusă sub forma unor eflorescențe pe părțile componente ale construcțiilor miniere din lemn din salină.
Aerosolul salin se formează prin contactul aerului din subteran cu pereții de sare ai camerelor de mină, încărcarea cu aerosol fiind în dependență directă de timpul de contact între aer și peretele de sare. Particulele de sare din atmosferă minei trebuie să aibă dimensiune mai mică de 5 microni, pentru ca eficiența în tratamentul afecțiunilor respiratorii să fie maximă. Viteza de sedimentare este direct proporțională cu dimensiunea particulei. Durata de zbor a aerosolului este invers proporțională cu dimensiunea particulei și este influențată de umiditate.
În baza celor de mai sus, cu certitudine  evacuarea și înlocuirea prafului de sare în amestec cu alte tipuri de particule minerale sau de altă natură (praf de casă) nu influențează concentrația de aerosol salin din subteran.
"Prin studiul privind condiţiile de microclimat din Salina Turda efectuat de specialiştii din cadrul Institutului Naţional de recuperare medicina fizică şi balneoclimatologie se recomandă înlocuirea periodică a sării mărunte de pe pardoseli în vederea menţinerii purităţii sării şi pentru eliminarea contaminării cu alergeni" (CSP II doctor Iuri Simionca – preşedinte Comisie Permanentă  de speleoteratie din cadrul uniunii internaţionale de speologie).

Consilier geolog -  dr. ing. Ovidiu Mera    
Secretar Comisia Permanenţă  de Speleoteratie din cadrul Uniunii Internaţionale de Speologie
    Trimite prin e-mail