luni, 2 martie 2015

Publicat la 13:35:00 de

Bucşe, cu gândul la un nou proiect european

Compania Apa Târnavei Mari a finalizat, la sfârşitul anului trecut, lucrările la reţele de apă şi canalizare în Mediaş. De asemenea au fost inaugurate staţiile de epurare şi reţele de apă şi apă uzată din Agnita şi Dumbrăveni. Operatorul de apă şi apă uzată nu se opreşte însă aici; pregăteşte deja terenul pentru etapa de programare 2014-2020 a fondurilor de la Uniunea Europeană.


Monitorul de Mediaş: Cum a fost anul 2014 pentru societatea Apa Târnavei Mari?
Virgil Bucşe: În general a fost un an bun, cu realizări importante pentru serviciile de apă și canalizare din regiunea noastră de operare, în special prin finalizarea principalelor contracte din proiectul major cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. 
Monitorul de Mediaş: În luna noiembrie, aţi finalizat lucrările la reţele de apă şi canalizare în Mediaş, iar în decembrie aţi inaugurat staţiile de epurare şi reţele de apă şi apă uzată din Agnita şi Dumbrăveni. Privind în urmă, care sunt concluziile pe care le puteţi trage acum?
Virgil Bucşe: Au fost două contracte foarte importante pentru serviciile de apă - apă uzată și protecția mediului înconjurător din regiunea noastră de operare.
Contractul pentru stațiile de epurare din Agnita şi Dumbrăveni s-a derulat în condiții relativ bune, specificul acestor lucrări (construcții noi în șantier închis) impunând, în general, managementul  problemelor tehnice, tehnologice, organizatorice și contractuale, cu impact scăzut asupra confortului locuitorilor. Punerea în funcțiune a acestor stații de epurare este o realizare importantă pentru cele două oraşe, în contextul conformării cu prevederile Uniunii Europene în materie de protecția mediului, în viitor ele urmând să devină stații de epurare regionale prin preluarea apelor uzate din localitățile rurale limitrofe. 
În ceea ce privește contractul pentru „Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei şi de canalizare din Municipiul Mediaş”, acesta a fost într-adevăr un contract greu, în primul rând datorită amplorii lucrărilor (peste 200 km liniari de săpătură), cât și datorită complexității acestor lucrări. Lucrările de acest tip au un impact direct asupra locuitorilor, fapt care creează o presiune suplimentară pe managementul proiectului. Pe de altă parte, au existat o mulțime de factori care au îngreunat execuția acestui contract: străzile înguste specifice orașelor medievale, o mare concentrare de utilități subterane de pe traseele lucrărilor, adâncimile săpăturilor (1,5 - 8 m), lipsa informațiilor privind poziționarea exactă a celorlalte utilități subterane existente, proprietatea terenurilor, presiunea privind termenele de execuție. Cu eforturile concentrate ale tuturor celor implicați, s-a reușit finalizarea acestui contract foarte important pentru municipiul Mediaș, reușind să înlocuim cca. 55% din rețelele de apă și cca. 65% din rețelele de canalizare. Fără aceste lucrări și fără reabilitarea și modernizarea Stației de Tratare a Apei și a Stației de Epurare, în scurt timp sistemele ar fi intrat în colaps, rezultatul urmând a fi restricționarea furnizării apei potabile și chiar sistarea acesteia. Sigur, lucrările au lăsat „urme” adânci pe străzile municipiului, dar, prin realizarea infrastructurii de apă și canalizare, s-au creat premisele modernizării durabile a drumurilor, care nu puteau fi reabilitate și modernizate până nu se realizau lucrările de infrastructură. Administrația locală va putea acum să pună în aplicare programul de reabilitare și modernizare a drumurilor care să țină cont de noile condiții de trafic, acțiune așteptată de peste 25 de ani.  
Chiar dacă „umbra” nemulțumirilor privind starea drumurilor (deteriorate doar parțial de lucrările executate) s-a abătut asupra acestui proiect, trebuie să fim obiectivi și să vedem adevăratele realizări: o Stație de Tratare a apei modernă și eficientă, un sistem funcțional de distribuție a apei potabile, un sistem de canalizare care transportă 99% din apele uzate menajere spre Stația de Epurare (față de 40% în trecut) și o Stație de Epurare a Apelor Uzate modernă, care este conformă cu standardele europene de protecție a mediului. 
Monitorul de Mediaş: Care sunt priorităţile societăţii pentru anul în curs?
Virgil Bucşe: Pe termen scurt, ne preocupă consolidarea instituțională prin implementarea strategiilor adoptate prin Planurile de Management și de Administrare  și asigurarea durabilității financiare care să ne asigure plata creditului pentru cofinanțarea cu 5% a proiectului. La nivelul serviciilor furnizate, ne-am propus să identificăm cele mai eficiente scheme de funcționare a sistemelor, elaborarea și implementarea noilor proceduri de operare, reducerea pierderilor de apă din sistem, reducerea costurilor energetice, implementarea planurilor de management al activelor  și multe altele, care să conducă în final la creșterea standardelor serviciilor.
Pe termen mediu și lung, ne preocupăm de proiectul pentru etapa de programare 2014-2020 a fondurilor UE, a cărui pregătire începe în acest an, chiar în luna martie, urmând a se depune ofertele pentru contractarea asistenței tehnice care să întocmească studiul de fezabilitate, aplicația de finanțare, proiectele tehnice și documentațiile de atribuire pentru viitoarele contracte de lucrări și asistențe tehnice. Estimăm că viitorul proiect, conform listei de investiții prioritare pentru regiunea noastră de operare, va avea o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, în funcție de resursele financiare disponibile prin Programul Operațional de Infrastructură Mare - POIM, din care vom face parte, în viitoarea alocare bugetară a fondurilor UE. 
Monitorul de Mediaş: Anul acesta veţi conecta satul aparţinător Ighişul Nou la reţeaua oraşului. Cât de dificil de realizat este acest proiect?
Virgil Bucşe: Beneficiarul acestui proiect este Primăria Mediaș. Colaborăm cu reprezentanții Primăriei și ai costructorului în vederea conectării noilor rețele din satul Ighișul Nou și încercăm să conciliem cerințele noastre ca viitor operator cu prevederile proiectului. Cred că anul acesta, locuitorii din Ighișul Nou vor  putea beneficia de servicii de apă și canalizare.
Monitorul de Mediaş: Care sunt cele mai importante probleme cu care vă confruntaţi în prezent?
Virgil Bucşe: Așa cum spuneam, lucrăm acum la „reglajele fine” privind funcționarea eficientă a sistemelor, în special pentru rețelele de apă – canal. În sistemul de distribuție a apei analizăm diverse variante de funcționare a sistemului, în așa fel încât să putem asigura parametrii de debit și presiune în toate punctele de consum din oraș. Nu este simplu, chiar dacă lucrăm cu un sistem informatic performant de modelare hidraulică, deoarece trebuie să asigurăm o presiune de minimum 1,5 bari în zonele înalte, dar să nu depășim 6 bari în zonele joase, există încă în sistemul neînlocuit o serie de conexiuni neidentificate sau defecte nedepistate, care conduc la circuite nedorite ale apei, cu scăderi sau fluctuații ale debitului și presiunii. Pentru echilibrarea sistemului și stabilirea celei mai eficiente scheme de funcționare executăm diverse lucrări necesare reglajului și depistării pierderilor de apă prin diverse metode. 

A consemnat Alex PÎNTEA
    Trimite prin e-mail