miercuri, 25 iunie 2014

Publicat la 6/25/2014 01:36:00 p.m. de Anonim

Pași spre carieră. Stagii pentru studenți la Romgaz și Kromberg & Schubert

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu își ajută studenții să facă primii pași spre o carieră visată, în cadrul proiectului „PRIMUS - Primii pași spre o carieră de succes”. 360 de studenți vor fi îndrumați în cadrul proiectului și vor face practică la firme mari din județ.


Autor: Margareta LUPU

În calitate de partener al Universității Politehnica București, ULBS derulează în perioada mai 2014 - octombrie 2015 proiectul „PRIMUS - Primii pași spre o carieră de succes”. Acest proiect își propune să asigure tranziția spre piața forței de muncă a unui număr de 360 de studenți din Regiunea Centru, facilitând integrarea lor în societatea românească în calitate de membri productivi ai acesteia. „Implicarea Universității «Lucian Blaga» din Sibiu este o dovadă în plus a preocupării și responsabilității ULBS pentru deschiderea, nu doar educațională, a drumului studenților către o carieră de succes. Prin consiliere directă, personalizată și prin pregătire practică, proiectul oferă membrilor grupului țintă competențe profesionale și informații concrete despre așteptările angajat-angajator, despre cadrul legal și economic la care să se raporteze, elementele de autoevaluare continuă pe piața muncii, crescându-le adaptabilitatea la cerințele unui loc de muncă, flexibilitatea și dinamismul pe o piață a muncii foarte volatilă“, explică Daliana Drăguțescu, din cadrul Departamentului Comunicare și Marketing al ULB Sibiu.


Avantaje pentru studeți

În cadrul proiectului PRIMUS vor beneficia de consiliere profesională 360 de studenți, iar 75 dintre aceștia vor efectua stagii de practică pe durata a trei săptămâni în companiile partenere. Studenții vor beneficia de dezvoltarea oportunităților de carieră, fiind consiliați pentru maximizarea potențialului pe care îl au la interviurile de angajare și vor fi îndrumați pentru alegerea unui loc de muncă în concordanță cu propriile aspirații, dar și cu nivelul de pregătire. 

Adaptare practică

Un obiectiv important al proiectului îl constituie, de asemenea, crearea și consolidarea parteneriatelor dintre mediul universitar și cel de afaceri pentru dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile, unde curriculum-ul universitar corespunde nevoii practice a angajatorilor. „Parteneriatele încheiate între universități și întreprinderi asigură premisele armonizării educației formale cu solicitările pieței de muncă. Astfel, proiectul vine în întâmpinarea uneia dintre problemele principale ale pieței muncii - diferența dintre cunoștințele dobândite în sistemul de învățământ și cerințele angajatorilor, care afectează pe de o parte tinerii absolvenți de studii superioare și, pe de altă parte, angajatorii“, arată prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gabriel Jiga, manager de proiect la Universitatea Politehnica Bucureşti. Perioada de desfășurare a proiectului va fi de 18 luni, începând din mai 2014, iar practica are o durată de trei săptămâni. 


Parteneri de practică

SNGN Romgaz SA Mediaș
Kromberg&Schubert Romania Me SRL Mediaș
Scandia SRL Sibiu
Expertarom Food Ingredients SRL Sibiu
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
Drumuri și Poduri SA Sibiu
    Trimite prin e-mail