duminică, 6 aprilie 2014

Publicat la 4/06/2014 04:34:00 p.m. de Anonim

Dialog european al modei la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu“ din Copșa Mică

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu“ al orașului Copșa Mică găzduiește, până pe 10 aprilie, expoziția internațională „Moda ieri și azi - limbaj unic și etern“, o expoziție de costume de epocă și modernizate, realizate de elevii copșeni și colegii lor din școlile partenere din Italia, Finlanda și Turcia, în cadrul proiectului multilateral Comenius cu tema „Moda în muzee“.


Autor: Aurelian LUNGU

Expoziția a fost vernisată luni, 31 martie, la Copșa Mică, și va putea fi vizitată de către toți cei interesați până la jumătatea lunii aprilie. „Această expoziție reprezintă pentru Liceul Tehnologic «Nicolae Teclu» Copșa Mică prilejul de a demonstra, prin produsele realizate, calitatea pregătirii profesionale dobândite în școală. În același timp, pe baza modelelor și a rezultatelor muncii colegilor din alte școli europene, se dorește conștientizarea tuturor elevilor școlii cu privire la necesitatea unei pregătiri temeinice pentru integrarea cu succes pe piața muncii europene, pentru reușita profesională într-un cadru competitiv și concurențial european“, explică reprezentanții unității de învățământ.

Expoziție itinerantă

Costumele au fost prezentate pentru prima dată în Italia, la școala coordonatoare a proiectului, de către elevele școlilor partenere, în cadrul unui show de modă, și au fost expuse timp de o lună la Muzeul Municipalității Modena. După închiderea expoziției din Copșa Mică, aceasta va călători la școala parteneră din Mudanya, Turcia, unde costumele vor putea fi admirate pe parcursul lunii mai.

Finanțare europeană

Proiectul „Moda în muzee“ („Museums in Fashion“), derulat în perioada 2011-2013, a fost o punte între civilizații și culturi diferite, o şansă pentru elevi și profesori de a lucra împreună, de a se cunoaște și de a înțelege, studiind evoluția istorică a costumelor din diverse țări, că există un limbaj comun european: al modei. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, componenta Comenius.


Au învățat împreună

În prima etapă, activitățile proiectului s-au derulat cu sprijinul muzeelor partenere ale școlilor (pentru liceul copșean - Muzeul Municipal Mediaș și Muzeul „Casa Mureșenilor“ din Brașov), muzee în care elevii au studiat costume de epocă originale, în scopul confecționării unor replici cât mai apropiate de exponatul observat. În a doua etapă, unul din costumele de epocă a fost ales ca sursă de inspirație pentru o colecție de costume modernizate. În final, fiecare școală a realizat patru replici ale costumelor de epocă (câte unul pentru fiecare țară parteneră) și o colecție de 4-6 costume modernizate. În perioada 11-15 februarie 2013, trei profesori ai liceului „Nicolae Teclu“ au participat în Finlanda, la Kokkola, la penultima reuniune a proiectului, în cadrul căreia fost stabilite detalii referitoare la elaborarea produselor comune ale proiectului: o colecție de costume, un manual de specialitate privind confecționarea costumelor pornind de la desenul artistic, desenul tehnic, fișa tehnică, tipar și detalii de confecționare (fotografie).

Provocări şi oportunităţi

Desfăşurat de Grupul Şcolar „Nicolae Teclu“ în parteneriat cu şcoli din Italia, Turcia şi Finlanda, în perioada 2011-2013, proiectul „Moda în muzee“ a urmărit, ca toate proiectele europene, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o Europă comună, a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi a spiritului de colaborare între elevii şi profesorii din ţări diferite. În mod special, acest proiect a evidenţiat parcursul istoric din fiecare ţară parteneră în perioada 1800-1900, a reliefat evoluţiile costumelor purtate în epoca respectivă, modul cum aceste aspecte sunt oglindite în muzeele din cele patru ţări şi, apoi, pornind de la costumul clasic al epocii, a condus la elaborarea unei colecţii de costume actualizate, prezentată acum, la finalul proiectului. „Acest proiect Comenius a reprezentat o adevărată provocare pentru elevii şi profesorii şcolii şi, în acelaşi timp, a creat oportunităţi pentru experienţe inedite şi posibilităţi noi de cunoaştere, informare şi perfecţionare“, a precizat Lucia Berger, directorul liceului copşean.
    Trimite prin e-mail