duminică, 13 octombrie 2013

Publicat la 10/13/2013 09:46:00 a.m. de Redacţie

Confuzie pe taloanele de pensie

Pensiile nu au fost diminuate începând cu luna octombrie, aşa cum se poate înţelege din înscrisurile de pe noile taloane de pensie, precizează Dorel Aldea, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Sibiu.

"Casa Judeţeană de Pensii Sibiu reaminteşte beneficiarilor săi că prin dispoziţiile O.U.G. nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, Guvernul a reglementat restituirea eşalonată a sumelor reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012. Pentru sumele reţinute în perioada ianuarie - martie 2011 restituirea s-a realizat în tranşe egale în perioada iunie - august 2012. Pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011 - aprilie 2012 restituirea s-a realizat conform graficului prevăzut în Hotărârea de Guvern nr.850/2012, în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013. 
În concluzie, ultima lună de achitare a acestor drepturi a fost luna septembrie 2013. Începând cu drepturile cuvenite lunii octombrie 2013, pe taloanele de pensie nu vor mai apărea sume de restituit, sume care au fost evidenţiate distinct la rubrica «Drepturi restante pentru perioade anterioare - CASS: restituit». Facem aceste precizări pentru a preveni o eventuală interpretare eronată în sensul că pensiile au fost diminuate. Pensiile îşi păstrează acelaşi cuantum, corespunzător punctajului mediu anual şi valorii punctului de pensie în vigoare la această dată, elemente înscrise pe talonul de pensie", menţionează Aldea, într-un comunicat de presă.
La sfârşitul anului 2012, Casa Judeţeană de Pensii Sibiu avea în evidenţă 112.350 de beneficiari de pensii şi indemnizaţii. Majoritatea acestora, respectiv 68.473, erau persoane pensionate la limită de vârstă. (A. L.)
    Trimite prin e-mail