sâmbătă, 28 septembrie 2013

Publicat la 9/28/2013 10:11:00 a.m. de Anonim

Cazierul, complet informatizat

Indiferent de judeţul în care s-au născut, persoanele fizice pot depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la orice ghişeu al Serviciului Cazier Judiciar şi Evidentă Operativă din ţară, conectat la sistemul ROCRIS începând cu data de 16 septembrie.


În municipiul Sibiu, ghişeul Serviciului Cazier Judiciar şi Evidentă Operativă funcţionează în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu, programul de lucru fiind următorul:

  • luni, marţi, joi, vineri – în intervalul orar 8.30 – 13.30
  • miercuri – în intervalul orar 13.00 – 18.00


Persoanele fizice care nu figurează în ROCRIS obţin certificatul de cazier judiciar pe loc. Excepţie fac persoanele cunoscute în evidenţa cazierului judiciar, pentru care eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face în cel mult 3 zile de la data solicitării.
Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar poate fi depusă, personal sau prin împuterniciţi. În situaţia în care cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită şi de procura autentificată în condiţiile legii.
Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă  şi motivată, se depune la ghişee însoţită de următoarele documente:
  • actul de identitate (cartea de identitate, paşaport/permis de şedere, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate);
  • timbru fiscal în valoare de 2 lei,
  • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de cazier, în valoare de 10 lei.

    Trimite prin e-mail