duminică, 16 iunie 2013

Publicat la 6/16/2013 02:35:00 p.m. de Anonim

Natura 2000 în regiunea Centru – opţiunea verde pentru bunăstare

Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice au organizat joi, la Braşov, seminarul "Natura 2000 – opţiunea verde pentru bunăstarea României", un eveniment de informare dedicat organizaţiilor, publicului şi presei din regiunea de dezvoltare Centru, realizat în cadrul campaniei naţionale de conştientizare InfoNatura2000.

Seminar Natura 2000 la Braşov
Au susţinut prezentări: Radu Vădineanu (CNDD), despre activităţile campaniei şi studiul sociologic realizat la nivel naţional în ianuarie 2012 privind reţeaua Natura 2000, Viorel Marean (Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov), despre experienţa reglementării reţelei de situri Natura 2000, Mihaela Nechifor (WWF România), despre proiectul "Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt", Laura Istrate (Fundaţia ProPark), despre proiectul "Manageri eficienţi pentru o Reţea Natura 2000 eficientă" şi Atena Groza, expert în biodiversitate, despre oportunităţi şi constrângeri în siturile Natura 2000. Participanţii au primit trei volume realizate în premieră: "Albumul Natura 2000 în România", "Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor Natura 2000 în România" şi "Agenda Natura 2000 pentru anii 2013-2014".
La seminar au participat reprezentanţi ai Agenţiilor de Protecţie a Mediului, Comisariatelor teritoriale ale Gărzii de Mediu, Consiliilor Judeţene, Agenţiilor de Dezvoltare Regională, Direcţiilor Silvice, Direcţiilor Agricole, Apele Române–direcţiile teritoriale, Camerelor de comerţ, Institutelor de cercetare şi Universităţilor, ONG-uri, custozi/administratori de situri Natura 2000 şi mass-media din judeţele Braşov, Sibiu, Alba, Mureş, Covasna şi Harghita.  
În perioada 28 mai – 27 iunie se desfăşoară opt seminare regionale privind importanţa conservării biodiversităţii prin reţeaua Natura 2000. "Rolul acestor evenimente este informarea publicului asupra caracteristicilor şi a beneficiilor oferite de reţeaua Natura 2000. Scopul principal al reţelei este de a găsi soluţii pentru a permite desfăşurarea activităţilor economice «prietenoase cu mediul» simultan cu protecţia biodiversităţii şi nu de a interzice activităţile umane, libera circulaţie a persoanelor sau de a limita dreptul la proprietate. Siturile Natura 2000 oferă oportunitatea desfăşurării de activităţi ecoturistice, păşunat şi cosit cu moderaţie, dezvoltarea agriculturii ecologice, ceea ce creşte valoarea produselor locale, dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale", a precizat Roxana Mazilu, coordonator comunicare şi relaţii publice în cadrul CNDD. În România au fost declarate, până în prezent, 530 de situri Natura 2000.
Proiectul cu titlul InfoNatura 2000 - "Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România" este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii". Durata proiectului este de 36 de luni, între 14 decembrie 2010 şi 31 decembrie 2013. (A. L.)
    Trimite prin e-mail