vineri, 21 iunie 2013

Publicat la 6/21/2013 04:14:00 a.m. de Redacţie

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” este o unitate de învăţământ cu o istorie bogată

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, comunitatea locală a dorit să construiască un nou sediu pentru liceul care funcţiona în Dumbrăveni. Construcţia liceului, realizată din donaţii ale cetăţenilor oraşului, a început în anul 1891 şi a fost finalizată în anul 1896.


Autor: Aurelian LUNGU

Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă, pentru laboratoarele de chimie, fizică şi biologie, pentru spaţiile administrative (cancelarie, birouri) şi pentru cele auxiliare (internat şi cantină) şi dotarea cu mijloace didactice a fost realizată de către statul austro-ungar, în componenţa căruia se găsea Transilvania în acel moment.  Limba de predare a fost limba maghiară.


Absolvenţi de seamă

După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, liceul a adoptat limba română ca limbă de predare. În perioada interbelică, cadrele didactice, cu aprobarea comunităţii, l-au ales ca patron spiritual al şcolii pe marele cărturar Timotei Cipariu, titulatura liceului fiind Liceul Teoretic „Timotei Cipariu”. Elevii care au studiat în această perioadă au devenit doctori (prof. univ. dr. Gelu Simu – Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş), ingineri, avocaţi, profesori (prof. univ. dr. Octavian Şchiau şi prof. univ. dr. Mircea Muthu – Universitatea „Babeş-Bolyai“), scriitorul Teohar Mihadaş. Dintre aceştia, mulţi au suferit mai târziu rigorile închisorilor comuniste pentru că au respectat anumite principii de viaţă de la care nu au făcut rabat. După reforma învăţământului din 1948, unitatea s-a transformat în liceu agricol şi a pregătit specialişti în agricultură şi contabilitate agrară până la revoluţia din 1989. Dintre absolvenţii din acestă perioadă amintim: prof. univ. dr. Gheorghe Mărginean – decan al Facultăţii de Zootenie din Bucureşti, prof. univ. dr. Marcel Duda – Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca, precum şi actualul primar al oraşului Dumbrăveni, ing. Georgeta Irimie. Deşi am amintit doar câteva nume, şcoala se mândreşte cu absolvenţi de foarte mare valoare, care fac cinste nu numai învăţământului din Dumbrăveni dar şi instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea. 

Modernizare de la A la Z

După 1989, şcoala şi-a diversificat nivelurile de pregătire (liceal, postliceal, profesional, ucenici), formele de pregătire (zi şi seral), calificările în care sunt pregătiţi elevii şi a primit titulatura Grupul Şcolar Agricol „Timotei Cipariu”. În anul 2003, unitatea şcolară a aplicat şi a fost selecţionată pentru un program PHARE de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic. În cadrul acestui program au fost formate cadrele didactice pentru aplicarea metodelor didactice active centrate pe elev, pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor, pentru lucrul cu întreprinderile, pentru tranziţia absolvenţilor la locul de muncă. Au fost reabilitate clădirile şcolii şi a fost construită, în ferma didactică, o clădire în care funcţionează un modern laborator veterinar şi un  laborator de zootehnie. 

Dotare completă

Şcoala are cabinete moderne (limba română, limba engleză, matematică, istorie, geografie, informatică), laboratoare (fizică, chimie, biologie, contabilitate), ateliere de mecanică (mecanic auto) în care elevii se pot pregăti cu rezultate foarte bune pentru examenele de absolvire. De asemenea, şcoala este autorizată să efectueze ore de legislaţie rutieră şi conducere auto pentru obţinerea permisului de conducere categoria B.

Ofertă educaţională

Pentru anul şcolar 2013-2014 există un plan de şcolarizare prin care se pune la dispoziţia absolvenţilor de clasa a VIII-a o clasă de tehnician în activităţi economice şi o clasă de tehnicieni transporturi. Cadrele didactice din şcoală, cu o foarte bună pregătire profesională şi ştiinţifică, sunt dornice de a-şi împărtăşi cunoştinţele tinerilor elevi, doritori să îmbrăţişeze aceste meserii.
    Trimite prin e-mail