sâmbătă, 8 iunie 2013

Publicat la 6/08/2013 09:46:00 p.m. de Redacţie

Consulul general al Germaniei la Sibiu, Thomas Gerlach, senator de onoare al Universităţii Româno-Germane

Universitatea Româno-Germană din Sibiu i-a acordat titlul de senator de onoare Excelenţei Sale Thomas Gerlach, consul general al Republicii Federale Germania la Sibiu, în cadrul şedinţei solemne a Senatului universitar din data de 6 iunie.

Şedinţa a fost deschisă de preşedintele Senatului universitar, conf. univ. dr. Alexandru Hampu, care a dat citire Hotărârii Senatului de acordare a titlului de senator de onoare ad vitam. În continuare, rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean, a dat citire cuvântului de laudatio, în care a punctat principalele etape în cariera E.S. Thomas Gerlach, preocuparea şi contribuţia remarcabilă a E.S. la consolidarea relaţiilor româno-germane. 
A treia etapă a şedinţei solemne a constituit-o acordarea diplomei de senator de onoare, a paşaportului şi a Hotărârii Senatului, precum şi a robei, care împreună atestă calitatea de membru ad vitam al Senatului URGS. Invitaţii la eveniment au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de E.S. Thomas Gerlach în calitate de reprezentant oficial al Germaniei în Transilvania, şi în special în cetatea Sibiului, precum şi iniţiativa URGS de a acorda această distincţie E.S.
Acordarea acestui titlu onorific vine ca semn de preţuire şi ca un gest de recunoaştere a contribuţiei remarcabile aduse de E.S. Thomas Gerlach la dezvoltarea instituţională a Universităţii din Sibiu. Activitatea deosebită desfăşurată de consulul general a determinat Universitatea să întreprindă demersurile pentru a aprecia eforturile depuse şi atitudinea de susţinere continuă manifestată faţă de învăţământul superior sibian, prin conferirea titlului de senator de onoare ad vitam al URGS. „Prin imaginea Domniei sale, prin participarea la evenimente majore din viaţa Universităţii noastre, d-l consul general Thomas Gerlach a dat un plus de încredere în instituţia noastră”, a subliniat prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean.
Şedinţa a reunit membrii comunităţii academice ai Universităţii şi invitaţi ai mediului de învăţământ sibian – prof. univ. dr. Livia Ilie – prorector al Universităţii Româno-Germane din Sibiu, prof. univ. dr. Luigi Dumitrescu, prof. univ. dr. Ioan Cosmescu, gl. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiţă Bârsan, comandant rector al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, prof. univ. dr. Ion Velcea, decan fondator al Facultăţii de Geografia Turismului din Sibiu, prof. dr. Ştefan Firu, inspector şcolar general, şi Crin Ştefan Ciocan, directorul Fundaţiei Româno-Germane din Sibiu.


Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa unor reprezentanţi de seamă ai comunităţii sibiene: Paul Jürgen Porr – preşedintele F.D.G.R., Grigore Popescu – directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu, Francisc Szombatfalvi-Török – inspector şef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, şi Florin Orlăţan, din cadrul Instituţiei Prefectului Sibiu.
    Trimite prin e-mail