duminică, 9 decembrie 2012

Publicat la 12/09/2012 06:11:00 p.m. de Anonim

Măsuri de siguranţă pentru buna desfăşurare a alegerilor în judeţul Sibiu

740 de de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, lucrători ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu  şi angajaţi ai altor structuri ale M.A.I. sunt angrenaţi în activitatea de pază a celor 370 de secţii de vot constituite la nivelul judeţului Sibiu.

De asemenea, în perioada 8 – 9 decembrie, aproximativ 200 de poliţişti, 45 de jandarmi şi 80 de poliţişti locali ssunt mobilizaţi în vederea desfăşurării scrutinului electoral în condiţii de linişte şi legalitate. Efectivele Ministerului Adminstraţiei şi Internelor asigură, totodată, protecţia secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile de circumscripţie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării. "Asigurăm comunitatea sibiană cu privire la faptul că la nivelul judeţului Sibiu au fost luate toate măsurile pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor parlamentare. Aceste măsuri urmăresc buna derulare a procesului electoral, precum şi un mod de acţiune corect şi echidistant al oamenilor legii", a explicat Luciana Balteş, purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu.
Pentru coordonarea tuturor activităţilor desfăşurate de forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost elaborat un plan general de măsuri pentru asigurarea ordinii publice la nivel naţional, pe întreaga perioadă a campaniei pentru alegeri şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acesteia.
Cetăţenii sunt îndemnaţi să respecte legea şi să anunţe la 112 sau la unităţile de poliţie orice faptă prin care se încalcă reglementările electorale în vigoare. Reamintim că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă privind modificarea art. 55 al Legii nr. 35/2008, promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.

Alte infracţiuni prevăzute de Legea 35/2008:
  • împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte.
  • fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. 
  • introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are dreptul un alegător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepseşte. 
  • atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Tentativa se pedepseşte.


Constituie contravenţie:
  • semnarea listei de susţinători cu încălcarea dispoziţiilor legii constituie contravenţie. Amendă de la 1.500 lei până la 4.500 lei 
  • distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite. Amendă de la 1.000 lei până la 2.500 lei
  • refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare scrisă înaintată în conformitate cu prevederile legale. Amendă de la 1.000 lei până la 2.500 lei 
  • refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului care a semnat în lista electorală, înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală în care este înscris. Amendă de la 4.500 lei până la 10.000 lei
  • continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent. Amendă de la 1.000 lei până la 2.500 lei.    Trimite prin e-mail