duminică, 27 noiembrie 2011

Publicat la 11/27/2011 07:13:00 p.m. de Redacţie

Elevii din Copşa Mică, implicaţi într-un nou proiect Comenius

Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” a început în acest an şcolar un nou proiect Comenius, cu tema „Moda în muzee”, care se va derula în perioada 2011-2013, în parteneriat cu şcoli din Italia, Turcia şi Finlanda. 

Proiectul urmăreşte, ca toate proiectele europene, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o Europă comună, a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi a spiritului de colaborare între elevii şi profesorii din ţări diferite. În mod special acest proiect vrea să evidenţieze parcursul istoric din fiecare ţară parteneră în perioada 1800-1900, să reliefeze evoluţiile costumelor purtate în epoca respectivă, modul cum aceste aspecte sunt oglindite în muzeele din cele patru ţări şi apoi, pornind de la costumul clasic al epocii, să se elaboreze o colecţie de costume actualizate, care să fie prezentată la finalul proiectului.
În cadrul primei reuniuni de proiect, desfăşurată la Modena, Italia, elevii şi profesorii participanţi (dintre care opt profesori şi patru elevi români) au lucrat în ateliere de lucru la schiţarea primului costum propus de colegii italieni şi la elaborarea logo-ului proiectului. S-au stabilit sarcini pentru fiecare partener şi calendarul exact al mobilităţilor din acest an.
Acest proiect Comenius, al treilea de acest fel pentru Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” Copşa Mică (în perioada 2006-2011), alături de proiectul Leonardo da Vinci (un alt parteneriat internaţional pe care şcoala îl va derula tot în perioada 2011-2013, în colaborare cu unităţi de învăţământ din Italia, România, Turcia, Bulgaria), proiecte aprobate şi finanţate de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP România, reprezintă adevărate provocări pentru elevii şi profesorii şcolii, şi în acelaşi timp, sunt oportunităţi pentru experienţe inedite şi posibilităţi noi de cunoaştere, informare şi perfecţionare.
    Trimite prin e-mail